Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arrangör beviljas tillstånd att genomföra begränsat Fjällmaraton 100K

Lunndörrsån Foto: Katarina Wiklund

Arrangören av Fjällmaraton har i en ny ansökan begränsat omfattningen av Fjällmaraton 100K den 4 augusti till maximalt 150 deltagare. Länsstyrelsen bedömer att det inte rör sig om någon avsevärd störning för renskötseln och ger tillstånd för Fjällmaraton100K på renbetesfjäll i Vålådalen.

Delar av området där löpartävlingen genomförs utgör sommar- och förhöstland för Tåssåsens och Handölsdalens samebyar. Det gäller bland annat sträckan över Ottfjället och delar av Vålådalens naturreservat. Länsstyrelsen bedömer att arrangemanget kan innebära en olägenhet för renskötseln, men inte att det innebär en sådan avsevärd olägenhet som avses i 32 § rennäringslagen (1971:437).

Tidigare ansökan fick inget tillstånd

I maj avslog Länsstyrelsen arrangörens ansökan om att genomföra loppen Fjällmaraton 45K och Fjällmaraton 100K på renbetesfjäll i Vålådalen. Då gällde det 800 deltagare respektive 300 deltagare. Länsstyrelsen bedömde att det skulle ha inneburit en avsevärd störning för renskötseln i området.

Avslagsbeslutet i maj har överklagats till regeringen, som fortfarande handlägger överklagandet. Länsstyrelsen anser att det finns avgörande skillnader mellan den tidigare ansökan som avslogs jämfört med den nya ansökan. Det gör att den rättsliga bedömningen av frågan nu blir en annan. Länsstyrelsen är därför inte förhindrade att pröva den nya ansökan.

Kontakt