Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationell dialog om krisberedskap

Civilminister Ida Karkiainen och 15 av Sveriges landshövdingar samlade för gruppbild på gräsmattan vid residenset i Luleå.

Hanteringen av coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit många erfarenheter och lärdomar som är värdefulla att dela. Det var en av anledningarna till att det fanns stort utrymme för dialog under det strategiska ledningsmöte som genomfördes i Luleå den 8–10 juni. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dialog om gemensamma frågor och utbyte av erfarenheter från hanterade kriser stod på agendan när samtliga landshövdingar, länsråd och försvarsdirektörer träffades för ett strategiskt ledningsmöte i Luleå.

De senaste åren har varit intensiva för länsstyrelserna, inte minst när det gäller frågor om krisberedskap och totalförsvar. Hanteringen av coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit mycket arbete och många erfarenheter och lärdomar som är värdefulla att dela med varandra.

Det var en av anledningarna till att det fanns stort utrymme för dialog under det strategiska ledningsmöte som genomfördes i Luleå den 8–10 juni. Länsledning från samtliga län deltog och det gjorde även civilminister Ida Karkiainen och generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Charlotte Petri Gornitzka.

Ny myndighetsstruktur för krisberedskap

Civilminister Ida Karkiainen konstaterade att vi under hanteringen av coronapandemin och följdeffekterna av Rysslands invasion av Ukraina har dragit stora lärdomar som kommer till nytta då civilförsvaret nu återuppbyggs. Den nya myndighetsstrukturen för krisberedskap och civilt försvar som träder i kraft i oktober handlar om att förtydliga ansvarsförhållanden och att underlätta ledning och samarbete.

Länsstyrelserna har en fortsatt viktig roll i de nya civilområdena. Införandet av den nya strukturen kommer att kräva nära samarbete mellan myndigheter och länsstyrelser, samt tydlig nationell styrning där hänsyn tas till olika lokala förutsättningar, säger civilminister Ida Karkiainen.

Liksom civilministern menade Charlotte Petri Gornitzka att den nya myndighetsstrukturen kommer att förtydliga arbetet, men också ställa krav på samverkan och att organisationerna går i takt.

Vi befinner oss i ett förändrat läge för beredskapsfrågor. Vi hanterar numera parallella kriser samtidigt som vi måste utveckla vår krisberedskapsförmåga. Det kräver en översyn av vårt arbetssätt, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

Kontakt