Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktig information till dig som tar hand om hundar och katter med okänd bakgrund

Svart och vit katt med blå ögen

I dagsläget tillåter Sverige och andra EU-länder att sällskapsdjur från Ukraina kommer in i landet även om de inte uppfyller ordinarie införselkrav. Ukraina är ett högriskland för rabies och djuren måste därför hanteras extra försiktigt. Upphittade, lösspringande eller övergivna djur kan komma från Ukraina, vilket är viktigt att tänka på om man tar hand om djuret.

Rabies är en dödlig sjukdom som kan drabba både djur och människor. Rabies smittar genom att infekterad saliv överförs till djur eller människa genom bett eller om djuret slickar dig där du har ett hudsår. Smitta kan även ske via slemhinnor, exempelvis ögon och mun.

Ett djur kan smitta ett annat djur eller en människa med rabies trots att det verkar friskt och beter sig som vanligt. Det kan ta flera månader innan ett djur som blivit smittat av rabies visar symtom. Efter fyra månader från att ett djur kommit till Sverige kan vi vara tillräckligt säkra på att djuret inte har rabies.

Viktigt att tänka på

Tänk på detta om du tar emot eller hanterar djur med okänd bakgrund:

  • Undvik i möjligaste mån kontakt med djuret. Använd skyddshandskar och låt inte djuret slicka dig.
  • Om du behöver transportera djuret, se till att djuret transporteras i bur eller i ett avgränsat utrymme i fordonet.
  • Håll djuret avskilt från andra djur och människor inomhus och utomhus.
  • Om djuret visar tecken på sjukdom - kontakta omedelbart veterinär och informera om att djuret har okänd bakgrund.
  • Om djuret biter någon eller på annat sätt misstänks ha kunnat smitta en människa - kontakta omedelbart akutsjukvården.
  • Om ägaren inte går att hitta rekommenderar vi utifrån ett smittskydds-perspektiv att djuret inte säljs eller överlåts inom fyra månader.

Mer information om djur från Ukraina

Flyktingar från Ukraina ska ta med sig sina sällskapsdjur till veterinär för att få dem undersökta och ev. märkta (antingen vid gräns eller inne i landet). Då kan de även få ett beslut från Jordbruksverket om den fortsatta hanteringen av deras djur, beroende på hälsostatus. De flesta djur behöver isoleras (oftast i hemmet) eftersom vi inte med säkerhet kan säga att de är skyddade mot rabies. De får då ett beslut om hemisolering.

Det finns fortfarande många djur som ännu inte har varit hos veterinär och som vi därmed inte vet hälsostatusen på.

Gå gärna in på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats. och läs mer på "Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina." Där kan du även läsa mer om vad som gäller för djur som saknar ID-märkning eller inte finns i något register.

Kontakt