Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för klimatinvesteringar inom elektrifiering

Foto: Hamperium Photography/Mostphotos

I den senaste ansökningsomgången till Klimatklivet kom det in totalt 20 ansökningar, varav 7 stycken rörde laddinfrastruktur för personbilar eller tunga fordon och 4 stycken olika typer av elektrifiering inom jordbrukssektorn.

- Det är glädjande att jordbrukssektorn ser möjligheterna att genom att elektrifiera delar av sin verksamhet sänka driftkostnader, bidra till en bättre arbetsmiljö och ett effektivare arbetssätt, samt naturligtvis ett bättre klimat, säger energi- och klimatstrateg Jimmy Nilsson på Länsstyrelsen.

Hela Jämtland ansöker

- Framförallt är det roligt att se att ansökningarna kommer från hela länet, från Härjedalen till Frostviken, många gånger från mindre företag, fortsätter Jimmy.

Det är också tydligt att det finns ett växande intresse och behov av laddinfrastruktur för tunga fordon. Utöver ansökningar som rörde laddinfrastruktur och olika typer av elektrifiering inkom bland annat ansökningar om olika typer av energikonvertering.

Ansökningar för 23 miljoner

Totalt ansöktes om 23 miljoner kronor, utöver den sedan tidigare beviljade ansökningen för rötgasanläggningen i Gräfsåsen, där flytande fordongas ska produceras.

Planera nya ansökningar inom kort!

Nu är det hög tid att börja planera kommande ansökningar och se till att skicka in dem i årets sista ansökningsomgångar som är 23 aug-8 sep resp 26 sep-8 okt, den senare för publik laddinfrastruktur.

För mer information om Klimatklivet och ansökningar:

Klimatklivet.se Länk till annan webbplats.

Text

Kontakt