Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beträdnads- och cykelförbuden i Vålådalens naturreservat förlängs ett år till

Återväxt vid Blanktjärn

En långsam återväxt kan ses vid Blanktjärn. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands Län

Trenden ser ut att vända, en långsam återväxt sker i de områden där åtgärder genomförs. Ett fortsatt skydd är nödvändigt för att få hållbar återhämtning och minskad störning på växt- och djurlivet i Vålådalens naturreservat.

En översyn har gjorts av de tillfälliga beträdnads- och cykelförbuden i delar av Vålådalens naturreservat. Efter införandet av förbuden 2019 kan vi se en långsam återväxt i områdena och en minskad påverkan för störningskänsliga arter. Återplantering och visad hänsyn från besökare är bidragande orsaker. För att ge växt- och djurliv möjlighet till fortsatt återhämtning förlängs de tillfälliga begränsningarna fram till den 1 juni 2023. Läs beslutet Pdf, 10.1 MB..

Länsstyrelsen arbetar nu med att se över reservatsföreskrifterna i sin helhet, vilket bland annat innebär att ta fram ytterligare verktyg för att långsiktigt hantera fortsatt högt besökstryck och nya former av friluftsaktiviteter i Vålådalens naturreservat.

Mer om vad som gäller för de olika områdena i Vålådalens naturreservat kan du läsa på besöksmålssidan för naturreservatet.

Vålådalens naturreservat


Kontakt