Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 21

Myrmark och träd med soluppgång över fjäll i bakgrunden.

Soluppgång över Härjedalen. Foto: Truls Persson/Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varannan vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 21

  • Av de sju kommuner som rapporterat uppger alla att deras verksamhet bara påverkas i låg grad av situationen i omvärlden.
  • Vissa verksamheter, både lokalt och regionalt, påverkas av bland annat varubrist och kostnadshöjningar.
  • Samtliga kommuner meddelar att läget är lugnt och att de är förberedda på mottagandet. Ett flertal kommuner har påbörjat en dialog med Migrationsverket. Ragunda kommun rapporterar dock ett ansträngt personalläge, framför allt inom skolan.
  • Enligt Migrationsverket har 214 flyktingar från Ukraina beviljats tillfälligt skydd i länet. Ytterligare 8 har ansökt och väntar på besked. Tre ensamkommande barn finns i länet.

Det här gör vi

  • Regelbundna samverkansmöten hålls gällande omvärldsläget.
  • Vi rapporterar incidenter som avviker från normalbilden till berörd myndighet.
  • Vi ökar vaksamheten för desinformation, ryktesspridning och påverkanskampanjer i traditionella och sociala medier genom att bredda vår omvärldsbevakning och betona vikten av källkritik.
  • Länsstyrelsens regionala samordningskansli analyserar hur händelseutvecklingen påverkar Jämtlands län, och rapporterar vidare nationellt.
  • Rutiner för hantering av en eventuell brist på fällningskemikalier arbetas fram på regional nivå under ledning av länsstyrelsen tillsammans med den nationella arbetsgruppen inom uppdraget om kemikalier för vattenrening.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef