Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försäljningen av fiskekort i länet ökade förra året

Antalet sålda fiskekort ökade i länet förra året. Och landshövdingens tävling vanns av Ulrica Kullinger. Hon gissade fel på enbart 4 fiskekort av drygt 127 000!

- Drygt 2 000 fiskekort fler såldes 2021 än 2020. Vi har haft en nedåtgående trend tidigare men den har vänt.

Det säger Joakim Svensson som arbetar som länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen. Han berättar att fisket har en stor betydelse för turismen när det gäller bland annat fiskecamper.

Fler turister gynnar länet

- En ökande turistström till och genom länet gynnar naturligtvis både fisketurismföretag och andra företag. Fisketurismföretag är ofta små med få anställda och är känsliga för förändringar.

- Uppfattningen är att 2020-2021, som iband kallas hemesteråren, kan ha räddat företag som haft några svåra år bakom sig, berättar Joakim Svensson

Mer sommarfiske och mer gädda

- Vad vi kan se är att inom fjällfisket så har andelen fiskande ökat på sommaren. Samtidigt har fisket minskat ännu mer på vintern så det totala fisket är ungefär konstant.

- De arter som fiskas mer och mer är gädda och abborre som också gynnas av klimatförändringarna. Avigsidan av klimateffekterna är att vissa strömmande vatten behöver stängas när temperaturen stiger för mycket på sommaren.

Marita upmärksammar fisket

För att berätta mer om fisket i länet, ordnade landshövdingen en tävling som handlade om antalet sålda fiskekort år 2021. Reglerna var enkla, den som kom närmast vann en lunch med Marita.

- Den som vann gissade fel på bara fyra fiskekort. Rätt svar var 127 350 och hon gissade 127 354. Helt fantastiskt, säger Marita Ljung.

Ulrica Kullinger vann tävlingen. Det blir hon som får äta en bit mat med landshövdingen.

Kontakt