Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inget tillstånd att genomföra Fjällmaraton på renbetesfjäll i Vålådalen

Lunndörrsån Foto: Katarina Wiklund

Störningarna på rennäringen blir för stora om Fjällmaraton genomförs i på renbetesfjäll i Vålådalen. Därför ger Länsstyrelsen inte tillstånd till att tävlingarna genomförs i dessa områden.

Löpartävlingarna Fjällmaraton har anordnats sedan 2005 på statlig mark inom renbetesfjäll. Tävlingarna i år var tänkta att gå på renbetesfjäll och på marker som samerna, enligt rennäringslagen, har rätt att nyttja året runt. Området är särskilt utpekat som så kallat förhöstland för rennäringen under augusti månad då tävlingarna var tänkta att genomföras. Under ett år förflyttas renarna mellan olika marker – sommarland, vårland och höstland. Det betyder att de markerna är särskilt gynnsamma för renskötsel under den tiden på året.

Enligt rennäringslagen får Länsstyrelsen inte ge tillstånd som innebär stora problem för renskötseln. Av rennäringslagen framgår att användandet av marken ska vara restriktivt. Renar behöver lugn och ro och tillgängliga marker ska kunna användas för renskötseln.

Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av den restriktivitet som gäller markanvändningen - och till tävlingarnas omfattning - att de skapar stora problem för renskötseln, och ger därför inget tillstånd att genomföra Fjällmaraton på renbetesfjäll i Vålådalen.

Kontakt