Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag är Susanna och Marita på militärövning i Hammarstrand

I dag är det miltärövningen Vildhussen som står på länsrådets och landshövdingens agenda.

- Det är oerhört lärorikt för alla aktörer, säger Marita Ljung.

Överste Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen står på en gräsmatta och pratar med Marita Ljung och Susanna Löfgren om övningen.

Överste Lars Karlsson är chef för Norra militärregionen. Han tog emot Marita Ljung och Susanna Löfgren och berättade om övningen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten totalförsvarsövningen Vildhussen under veckorna 19 och 20. Det innebär en ökad militär närvaro i i regionen.

Ett av övningens stora moment är masskademomentet i Hammarstrand i dag. Länsråd Susanna Löfgren och landshövding Marita Ljung är på plats.

Hemvärnet övar med myndigheter

Målsättningen med övningen är att Hemvärnsbataljonerna får öva tillsammans med civila myndigheter och utveckla sina förmågor.

Totalt kommer Vildhussen att engagera 1 500 deltagare.

- Samverkan är ledordet för dagens övning, berättar landshövdingen.

Mycket realistisk övning

Militär, hemvärn, räddningstjänsten, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och inte minst Ragunda kommun, genomför på ett proffesionellt en autentisk övning.

- Vi behöver lära, och höja vår totalförsvarsförmåga, säger landshövdingen.

Läs mer på Ragunda kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Fakta om Vildhussen

Deltagare i övningen är bland andra:

  • Försvarsmaktens hemvärnsbataljoner, underrättelsekompanier samt funktionsplutoner,
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Länsstyrelsen Jämtlands län,
  • Jämtlands Räddningstjänstförbund,
  • polisen och
  • Ragunda kommun.
Poliser och en polisbil på en gräsmatta.

Polismyndigheten är en av deltagarna på övning Vildhussen.

Kontakt