Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

23 maj startar flygmätningar på låg höjd

Den 23 maj startar flygmätningar i vårt område. Flygningarna genomförs med flygplan på 60 meters höjd vilket kan skrämma eller störa djur.

Wermlandsflyg utför årligen flygmätningar på låg höjd. Det sker på uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Läs om SGU Länk till annan webbplats.

I år kommer ett område som berör delar av bland annat Jämtlands län, att mätas. Hastigheten på planen är cirka 250 kilometer i timman.

60 meter över marken

Flygningarna genomförs med flygplan på 60 meters höjd över marken längs räta linjer med 200 meters mellanrum.

Vi räknar med att starta flygningarna den 23 maj och sen pågår de i ungefär tre månader beroende på väder.

Annonser i dagstidningarna

Allmänheten kommer att informeras om flygningarna via dagstidningarna när flygningarna startar.

Läs SGU:s informationsblad om mätningarna Pdf, 206.2 kB.

Kontakt