Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 19

Torrlagd flodfåra i Döda fallet i Ragunda kommun.

Döda fallet i Ragunda kommun. Foto: Johan Sagmo/Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varannan vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 19

  • En av åtta kommuner uppger måttlig påverkan, övriga ingen påverkan.
  • En kommun uppger att flyktingssamordningen blir svår att samordna då kommunen får olika information om antalet inkommande.
  • Enligt Migrationsverket har 205 flyktingar från Ukraina beviljats tillfälligt skydd i länet. Ytterligare 13 har ansökt och väntar på besked. Tre ensamkommande barn finns i länet.
  • Det har anlänt 69 personer, varav 11 skolbarn, till ett boende i Ragunda kommun. Möten för tjänstepersoner, civilsamhället och allmänheten har genomförts.
  • Ett ytterligare sanktionspaket från EU-kommissionen (det sjätte i ordningen) mot Ryssland diskuteras. Dessa sanktioner inkluderar bland annat rysk olja och oljeprodukter. Ett embargo mot rysk olja kan innebära ytterligare prisökningar.

Det här gör vi

  • Regelbundna samverkansmöten hålls gällande omvärldsläget.
  • Vi rapporterar incidenter som avviker från normalbilden till berörd myndighet.
  • Vi ökar vaksamheten för desinformation, ryktesspridning och påverkanskampanjer i traditionella och sociala medier genom att bredda vår omvärldsbevakning och betona vikten av källkritik.
  • Länsstyrelsens regionala samordningskansli analyserar hur händelseutvecklingen påverkar Jämtlands län, och rapporterar vidare nationellt.
  • Vi förbereder oss för ökad informationspåverkan i samband med en eventuell svensk ansökan till Nato.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef