Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om småviltjakt på renbetesfjäll

Länsstyrelsen har fattat beslut om upplåtelse av småviltjakt och viss jaktträning med hund på renbetesfjällen i Jämtlands län för 2022/2023.

I likhet med tidigare år upplåts småviltjakt på renbetesfjäll genom ett beslut om villkor för jakten. Vissa justeringar har gjorts men i stort är förutsättningarna samma som för tidigare år.

Sammanfattning av nyheter i årets beslut

 • Hundträningsområden har gjorts om till jaktområden
 • Reglering av jakttryck i två steg
 • Möjlighet till avlysning av enbart löshundsjakt
 • Organiserad jaktträning och hundprov kan ske på renbetesfjäll i hela länet efter beviljad ansökan om markupplåtelse
 • Jaktträning med hund kan genomföras på kommun- och länsårstillstånden

Tillgängliggör fler jaktområden

De hundträningsområden som tidigare fanns har gjorts om och är nu jaktområden, det innebär att ytterligare jakt tillgängliggörs för jägarna. Grunden till denna förändring är bland annat att Länsstyrelsen tagit fasta på att det är småviltjakt som - enligt gällande lagstiftning - ska upplåtas. Förändringen skapar dessutom mer jämlika förutsättningar för jakt och jaktträning på renbetesfjäll i hela länet. Den som önskar jaktträna sin hund får under tillåten jakttid lösa jakttillstånd.

Från 1 mars 2023 kommer jaktträning med hund att upplåtas inom alla öppna jaktområden i hela länet. Även detta ökar mängden tillgängliga jaktträningsområden inom länet jämfört med tidigare år. Jaktträning kan från detta datum bokas genom dygnstillstånd samt kommun- och länsårstillstånd.

Organiserad hundverksamhet på renbetesfjäll

Organiserad jaktträning med hund och hundprov är inte längre knuten till de tidigare hundträningsområdena och kan, efter beviljad markupplåtelse, arrangeras på renbetesfjäll inom hela länet. Vi bedömer att detta ger goda förutsättningar för dialog mellan berörd sameby och arrangerande hundklubb.

Läs mer om organiserad hundverksamhet på renbetesfjäll på denna sida. Länk till annan webbplats.

Jakttryck

Även i tidigare års beslut har jakttryck i jaktområden bestämts utifrån resultatet av årets ripinventering. Jakttrycket uttrycks i jaktmandagar och mäts inom varje jaktområde. Jakttrycket kommer i år att regleras i två steg vilka benämns som högt och maximalt jakttryck.

När högt jakttryck uppnås stängs områdena för jakt utom för de som löst kommunårstillstånd eller tillstånd för predatorjakt. När maximalt jakttryck uppnåtts kommer berörda områden att stängas för all jakt utom predatorjakt. Länsstyrelsen bedömer att regleringen är nödvändig för att säkerställa hållbar jakt och att de tillgängliga resurserna inte överutnyttjas.

Upplåtelse med begränsningar

Länsstyrelsen upplåter småviltjakten på renbetesfjäll under förutsättning att det inte innebär en avsevärd olägenhet eller olägenhet av betydelse för rennäringen. Upplåtelsen får heller inte innebära ett besvärande intrång i samebymedlemmars egen rätt till jakt enligt gällande lagstiftning. Detta prövas genom särskild hindersprövning av upplåtelsen efter ansökan från enskild sameby och kan leda till att områden avlyses och därmed stängs för jakt och jaktträning under vissa perioder. Länsstyrelsen har också möjlighet att avlysa enbart löshundsjakt i de fall sådant behov finns.

Avlysning för samebyarnas älgjakt

För att öka tydlighet och framförhållning för såväl samebyar som jägare har vissa områden genom beslutet avlysts med hänsyn till samebyarnas egen älgjakt. I de områden och under de perioder som uppges i beslutet anses småviltjakten vara ett besvärande intrång i rätten till egen jakt för samebyarna.

Ytterligare avlysningar, för såväl älgjakt som renskötsel, kan komma att ske.

Jägarnas skyldigheter och ansvar

Upplåtelsen förutsätter att berörda jägare och hundförare är väl införstådda i beslutets villkor samt med bestämmelserna i rennäringslagen rörande skyldigheten att inte ofreda eller störa renar.

Tillsyn

Tillsyn kommer att utföras av Länsstyrelsens naturbevakare. För att underlätta eventuella kontroller förväntas jägare ha alla nödvändiga dokument tillgängliga, det gäller till exempel;

 • ID-kort,
 • jägarexamen,
 • statligt jaktkort,
 • tränings- eller jakttillstånd,
 • vapenlicens och
 • eventuella införseltillstånd till Sverige.

Läs mer om jakt i fjällen Länk till annan webbplats.

Läs beslutet Pdf, 561.2 kB.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län

Telefontid: Måndag till fredag 09.00-12.00