Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakten på björn omfattar 220 djur i fyra jaktområden under 2022

Brunbjörn. Foto: Rune Burtu.

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter björn i länet 2022. Licensjakten omfattar 220 björnar som får jagas inom totalt fyra jaktområden.

Björnstammen i Jämtlands län är stor och rennäringen har betydande skador kopplade till den. Björnstammen ligger också över länets beslutade förvaltningsmål om 650 individer vilket ska uppnås till spillningsinventeringen 2025.

Licensjaktens syfte när det gäller jakt på björn, är att:

  • minska rennäringens skador,
  • ta hänsyn till fäbodbrukets skador, samt
  • bidra till gynnsamma, psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland. Vår målsättning är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Stor björnstam

Spillningsinventeringen från 2020 visade en fortsatt ökande björnstam. Inför licensjakten 2021 beslutade Länsstyrelsen om en hög tilldelning vid licensjakten jämfört med tidigare år. Under fjolårets jakt fälldes inte alla tilldelade björnar. Detta har Länsstyrelsen tagit hänsyn till vid årets tilldelning.

Målet är - förutom minskade skador för renskötseln - att minska stammen till beslutat förvaltningsmål om 650 individer till spillningsinventeringen 2025.

- Vi bedömer att det stora uttaget är nödvändigt för att uppnå såväl syfte som mål för licensjakten, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Förändrad områdesindelning

Under 2021 fördelades jakten inom åtta jaktområden. Inför årets beslut har viss justering av områdesindelningen gjorts. De tre nordvästliga områdena behålls medan övriga länet delas in i ett stort område. Totalt finns alltså fyra områden under den kommande licensjakten.

- Den förändrade områdesindelningen syftar till att balansera behovet av minskade skador för rennäringen inom särskilt skadedrabbade områden. Samtidigt ska det övergripande målet om att sänka björnstammen nås, säger Emma Andersson.

Områdena upplöses efter den 21 september

Från och med 21 september ska områdesindelningen upphävas. Eventuellt kvarvarande björnar får därefter fällas var som helst i länet. Under fjolårets jakt ville Länsstyrelsen också upplösa områdesindelningen under den pågående licensjakten. Detta stoppades dock då licensjaktbeslutet låg för prövning i domstol.

- Vi bedömer att det är av yttersta vikt att samtliga tilldelade björnar fälls för att vända björnstammens ökande trend, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Under årets jakt kommer besiktningsstationer att upprättas för att hantera besiktningar av de fällda björnarna. Precis som tidigare kontaktar Länsstyrelsens besiktningsperson skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

- Det är rent praktiskt en utmaning för oss att hantera en stor jakt med 220 björnar. Därför vill vi med besiktningsstationerna erbjuda en mer effektiv hantering av björnarna där flest björnar förväntas fällas, säger Emma Andersson.

Mer information

På vår webbplats finns mer information om årets licensjakt och om vad som gäller vid jakt med åtel. Det är här du ansöker om att få anlägga åtel.

Läs mer om jakt på björn

Läs beslutet Pdf, 7.2 MB.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Emma Andersson

Vilthandläggare

Malin Larm

vilthandläggare

Nicklas Rumm

Vilthandläggare