Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt möte med skogsägarna om frivilligt skydd av värdefull skog

Den 27 april 2022 träffade vi representanter för skogsnäringen i Jämtland och Härjedalen. Målet var att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla arbetet med frivilliga och formella skydd av extra värdefull skog.

Syftet med dialogmötet var att inleda ett aktivt samarbete i frågor som:

  • Informationsinsatser om nya arbetsmetoder,
  • målgruppsanalys och kommunikation med markägare,
  • samverkan inom ramen för grön infrastruktur,
  • tillgängliggörande av kunskapsunderlag om naturvärden,
  • uppföljning av tidigare genomförda inventeringar,
  • utformning av nya flexibla skyddsformer, samt
  • planering av gemensamma exkursioner samt fortsatt samverkan.

Sveriges har en ny skogspolitik

Mötets utgångspunkt var regeringens beslut om den nya skogspolitiken. Beslutetet kallas ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen

- Jag ser dagens möte som starten på en hållbar samverkan mellan myndigheter och andra aktörer inom skogsbruket, säger Annelie Johansson på Länsstyrelsen.

Annelie Johansson berättar att mötena ska:

  1. utveckla och vidmakthålla ett proaktivt samarbete för att bygga relationer,
  2. skapa förtroende och
  3. bidra till en gemensam stolthet och upplevelse av de unika, skogliga värden som finns i Jämtlands län.

Bra samtal tycker LRF

- Samtliga deltagande företag och organisationer från skogsnäringen är positivt inställda till en fortsatt dialog. Samtalsklimatet var bra och den workshop som följde gav mersmak.

- Den möjliggör dessutom ett fortsatt samarbete i frågor om samverkan och bevarande av naturvärden.

- Vi ser positivt på en omstart av detta arbete och tycker det är ett bra initiativ av Länsstyrelsen i Jämtland att vara först ut i landet med detta. Blir dialogen bra så är det en bra grund för ett bra arbete tillsammans, säger Lars Ahlin på LRF.

Beslut om två årliga möten

Dialogmötet avslutades med en ömsesidig vilja till fortsatta möten två gånger per år.

Snart kommer Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att lyfta olika frågor och inspel från dagens dialogmöte. Det kommer att ske i den nationella arbetsgruppen som diskuterar förslag till ny arbetsmodell inom skogsbruket.

Kontakt