Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varannan förälder är orolig inför ungas drickande på Valborg

Varannan förälder i Jämtlands län är orolig för att deras tonåring ska råka illa ut på grund av alkohol.

Snart är det valborg och många unga kommer i kontakt med alkohol. En undersökning från IQ visar att minst var femte tonåring dricker alkohol då, och drygt varannan tonårsförälder är orolig för att deras tonåring ska råka illa ut på grund av alkohol.

Läs på IQ:s hemsida Länk till annan webbplats.

Inför valborg får 1 500 hushåll i Jämtlands län, med barn som fyller 14 i år, handboken Tonårsparlören. Den innehåller fakta och tips om alkohol och annat som föräldrar ofta funderar på.

– Många tycker att det här med alkohol är knepigt och som förälder kan man känna sig både osäker och maktlös. Att prata med sin tonåring om alkohol är ett sätt att visa att du bryr dig och något som de allra flesta tonåringar uppskattar, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Ungdomar dricker mindre

Trots en positiv utveckling under senare år, där ungdomar dricker mindre, kommer många i kontakt med alkohol alldeles för tidigt. Fyra av tio niondeklassare, och sju av tio i gymnasiets år två, dricker alkohol.

För att undvika att ungdomar råkar illa ut, behövs engagerade vuxna. Och i motsats till vad man kan tro, är det just vad de allra flesta tonåringar själva efterfrågar.

– Alkoholkonsumtionen bland unga har visserligen minskat över tid men det är viktigt att komma ihåg att valborg fortfarande är en dag då många tonåringar kommer i kontakt med alkohol, säger Karin Hagman.

Tonårsparlören skickas till svenska hushåll

Inför valborg skickas Tonårsparlören hem till närmare 122 000 hushåll i Sverige, som har ett barn som fyller 14 år under året. I Jämtlands län finns 1 521 av dessa. Tonårsparlören underlättar samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar.

Läs om Tonårsparlören Länk till annan webbplats.

– Ett tips från handboken är att prata med andra föräldrar. Då kan man ge varandra stöd och det kan vara enklare med gemensamma regler. Vår undersökning visar att drygt tre av fem tonårsföräldrar faktiskt har pratat med andra tonårsföräldrar om vad som gäller för deras barn i frågor som handlar om alkohol, fester och vilka tider de ska komma hem, säger Karin Hagman.

Resultat från undersökningen bland tonåringar mellan 14–17 år:

  • Drygt 9 av 10 (93 procent) tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol.
  • 5 av 6 (84 procent) uppger att det är bra att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn.
  • Närmare 9 av 10 tonåringar (86 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol vid valborg. Däremot svarar bara var femte (21 procent) att de själva dricker alkohol vid valborg.

Resultat från undersökningen bland tonårsföräldrar:

  1. 9 av 10 (90 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol vid valborg.
  2. Drygt var femte förälder (22 procent) tror att det är vanligt att deras egna tonåringar dricker alkohol i samband med valborg.
  3. Drygt 3 av 5 föräldrar (62 procent) har pratat med andra tonårsföräldrar om vad som gäller för deras barn i frågor som handlar om alkohol, fester och vilka tider de ska komma hem.
  4. Varannan förälder (51 procent) är orolig för att sin/sina tonåringar ska råka illa ut på grund av alkohol.

Om undersökningarna

De två undersökningar har genomförts av Norstat genom en webbpanel. En riktad till 4 273 tonårsföräldrar med barn i åldern 13–17 år. Undersökningsperiod 30 mars–19 april 2022.

En riktad till 556 tonåringar i åldern 14–17 år med undersökningsperiod 31 mars–18 april 2022.

Om Tonårsparlören

Handboken Tonårsparlören finns sedan 2002 och skickas varje år hem till föräldrar med barn som fyller 14 år under året – i år närmare 122 000 hushåll. I Tonårsparlören finns fakta, argument och konkreta tips på hur man som förälder kan förhålla sig och agera för att hjälpa sin tonåring att fatta egna, kloka beslut.

IQ:s fem tips till tonårsföräldrar

Ge kärlek och visa omtanke. Barn behöver kärlek och omtanke, oavsett ålder. Visa att du finns där för din tonåring. Om du är orolig för något, berätta varför.

Visa intresse och lyssna. En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar.

Kom ihåg att du är en förebild. Barn lyssnar till vad vuxna säger och ser vad de gör. Tänk på att du är en förebild, även när det gäller alkohol.

Var tydlig och sätt gränser. Var tydlig med vad du förväntar dig. Då vet tonår - ingen var du står och vad som gäller.

Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Att köpa ut är olagligt och tonåringar som får alkohol hemma dricker mer än andra jämnåriga

Kontakt