Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av naturreservatet Björnvikbodarna

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om bildande av naturreservatet Björnvikbodarna i Strömsunds kommun.

Beslutet berör fastigheterna Ströms-Ön 3:37, 3:66, 10:11 samt samfällighet S:17.

Beslutet finns tillgängligt under tiden 28 april – 19 maj 2022 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund.

Överklaga senast 19 maj

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 19 maj 2022.

Ange diarienummer 511-1156-2022.

Läs beslutet Pdf, 4.9 MB.

Kontakt