Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 17

Kartutsnitt över området Undersåker-Ytterån-Hallen

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 17

  • Av de sju aktörer som rapporterade till Länsstyrelsen under veckan bedömer endast två att de påverkas i måttlig utsträckning av Ukrainakriget. De andra aktörerna bedömer att de inte påverkas alls.
  • Enligt Migrationsverket har 129 personer från Ukraina fått tillfälligt skydd i länet. Ytterligare 16 personer väntar på beslut.
  • Kommunerna har kommit överens om fördelningen om kommuntalen. Ingen förändring i förhållande till underlaget.
  • Högre priser på t.ex. drivmedel, energi, foder och byggmaterial påverkar stora delar av näringslivet i länet, framför allt inom jordbruks- och livsmedelssektorn, rennäringen, transportnäringen och byggsektorn.
  • Energimyndigheten rapporterar att risken för omfattande störningar i leveranser av el i Sverige är låg. Däremot har risken ökat något för störningar på gas- och drivmedelsmarknaden efter intensifierade samtal om ett europeiskt embargo mot rysk olja.

Det här gör vi

  • Regelbundna samverkansmöten hålls gällande omvärldsläget. Samverkanskanaler är upparbetade.
  • Ett särskilt möte om mottagandet av ensamkommande barn hölls under vecka 16 för de nordliga länen.
  • Vi för en dialog med Migrationsverket om förutsättningarna för kommande avtal om kommunala boendeplatser enligt den nya fördelningsmodellen.
  • Länsstyrelsens regionala samordningskansli analyserar hur händelseutvecklingen påverkar Jämtlands län, och rapporterar vidare nationellt.
  • Vi har efterfrågat en kommunikativ inriktning från regeringskansliet om konsekvenserna av en svensk ansökan till Nato och vad den innebär för enskilda medborgare i länet.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef