Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 16

Fem röda stugor med vita knutar intill Indalsälvens strand.

Byn Handog utanför Lit, intill Indalsälven. Foto: Bertil Bernhardsson/Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 16

  • Endast sex av länets aktörer bedömer påverkan på egen organisation under veckan. Resterande bedömer ingen påverkan.
  • Enligt Migrationsverket har 151 personer från Ukraina sökt tillfälligt skydd i länet. Av dem har 126 fått sina ansökningar beviljade enligt massflyktsdirektivet. Resterande 17 väntar på besked.
  • Länets lantbrukare är fortfarande oroliga, särskilt de som är beroende av kraftfoder. I förlängningen påverkar de ökade priserna på bland annat kraftfoder både kött- och mejeriproduktion i länet.

Det här gör vi

  • Regelbundna samverkansmöten hålls gällande omvärldsläget. Samverkanskanaler är upparbetade. I vissa forum medverkar även nationella myndigheter som Migrationsverket, Jordbruksverket och SÄPO.
  • Länsstyrelsen planerar för ett möte med kommunernas socialchefer, framför allt kring frågan om mottagande av ensamkommande barn.
  • Ett första möte med kommunerna har genomförts med anledning av uppdraget att åstadkomma en jämn fördelning av boenden mellan länets kommuner.
  • Länsstyrelsens regionala samordningskansli analyserar hur händelseutvecklingen påverkar Jämtlands län, och rapporterar vidare nationellt.
  • Kommunikationsinsatser görs löpande för att informera om läget och hur det påverkar Jämtlands län. Planerad info kring vad ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap skulle innebära för länet.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef