Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 15

Flygbild över Rödöbron på vintern, med solnedgång.

Foto: Magnus Eriksson/Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 15

  • Länets kommuner har i huvudsak normal drift och ingen påverkan, med några få undantag inom vissa verksamhetsområden och organisationer.
  • Det finns inga inrapporterade störningar i övrigt relaterat till det säkerhetspolitiska läget.
  • Enligt Migrationsverket har 134 personer från Ukraina sökt tillfälligt skydd i länet. Av dem har 123 fått sina ansökningar beviljade enligt massflyktsdirektivet. Resterande 11 väntar på besked.
  • Det råder stor oro bland länets lantbrukare, särskilt de som är beroende av kraftfoder. Ökade priser på bland annat kraftfoder slår ännu hårdare än de höga drivmedelspriserna. Det behövs ett ökat fokus på kraftfoder nationellt sett eftersom detta i förlängningen påverkar både kött- och mejeriproduktion.

Det här gör vi

  • Regelbundna samverkansmöten hålls gällande omvärldsläget. Samverkanskanaler är upparbetade. I vissa forum medverkar även nationella myndigheter som Migrationsverket, jordbruksverket och SÄPO.
  • Länsstyrelsen planerar för ett möte efter påsk med kommunernas socialchefer, framför allt kring frågan om mottagande av ensamkommande barn.
  • Kommunerna fortsätter arbetet med att hitta lämpliga bostäder på längre sikt och ser över möjligheter att hitta familjehem inför eventuellt mottagande av ensamkommande barn.
  • Länsstyrelsens regionala samordningskansli analyserar hur händelseutvecklingen påverkar Jämtlands län, och rapporterar vidare nationellt.
  • Samverkan sker med civilsamhälle och frivilligorganisationer för att ta vara på det stora engagemang som finns för att stödja Ukraina och de migranter som anländer.
  • Kommunikationsinsatser görs löpande för att informera om läget och hur det påverkar Jämtlands län.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef