Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Produktion och användning av vätgas och biokol ska öka

Nu vill Klimatklivet att vi i Sverige ska öka både tillverkningen och användningen av vätgas och biokol.

Vätgas får en allt större roll i Sveriges klimatomställning. Förnybar vätgas kan användas inom transportsektorn och inom industrin för att minska användningen av fossila bränslen och råmaterial.

Klimatklivet prioriterar investeringar i fordon, tankstationer, vätgasproduktion och som råvara för biobaserad produktion inom industrin.

Mer pengar för att stötta projekt

– I år har Klimatklivet fått mer pengar för att stötta projekt och investeringar som minskar klimatutsläppen.

- Vi ser gärna fler ansökningar från aktörer som exempelvis vill producera vätgas eller som vill ställa om sin verksamhet med hjälp av grön vätgas.

- Klimatklivet ser också stora möjligheter med att medfinansiera projekt inom industrin som syftar till en övergång till biobaserad produktion av stål, bränsle, gödsel och kemikalier, säger Isak Öhrlund, handläggare Klimatklivet.

Ökad användning av biokol har en potential att minska klimatutsläppen. Investeringar i framställning och användning av biokol är därför ett av flera prioriterade områden för Klimatklivet under 2022.

Använda mer biokol

Företag, kommuner, regioner och andra organisationer är välkomna att ansöka om stöd.

– I år har Klimatklivet fått utökade medel för att stötta projekt och investeringar som minskar utsläppen. Negativa utsläpp spelar en ökad roll för att minska effekterna av den globala uppvärmningen.

- Framställning och användning av biokol är ett sätt att skapa negativa utsläpp, något som vi prioriterar, berättar Olof Billebo, handläggare Klimatklivet.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare