• Eldningsförbud i länet

  Brandrisken är mycket stor i östra delarna av Jämtlands län. Eldningsförbud gäller från klockan 08.00 lördag den 10 juni i Bergs och Härjedalens kommuner, samt i områden öster om E45:an. Eldningsförbudet gäller fram tills det upphävs./ A fire ban has been issued for Berg and Härjedalen municipalities, and in all areas east of the E45 highway. It is in effect between Saturday, June 10 at 8.00 am and until it is revoked.

Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jaktuppehåll för älg från 26 september till 9 oktober

Älg som ligger ner.

I höst blir det jaktuppehåll på älg från och med 26 september till och med 9 oktober.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under de kommande jaktåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025 .

Uppehållet är 14 dagar från och med den 26 september till och med den 9 oktober och gäller inom älgförvaltningsområden som inrättats av myndigheten.

Om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet när det gäller skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg inte försvåras, får länsstyrelsen besluta om uppehåll i jakt.

Det gäller i områden där jakten ska börja den 1 september.

Högst 14 dagar under parningstid

Uppehållet i jakten får vara högst 14 dagar under älgens parningstid.

- Vi har vid Viltförvaltningsdelegationens sammanträde presenterat ett förslag. Utifrån det har vi gett delegationens ledamöter möjlighet att lämna synpunkter och förslag på jakttider inför detta beslut.

- En övervägande del av ledamöterna är för ett uppehåll i jakttiden. Det gäller exempelvis de som representerar intresset för lokalt näringsliv och turism, jägarintresset och naturvårdsintresset.

- Men det finns andra ledamöter, exempelvis skogsnäringen, som även anser att ett uppehåll i jakttiden för älg försvårar målsättningarna gällande skador på skog, säger Jerk Sjöberg, klövviltshandläggare på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning

- Vi har gjort en sammanvägd bedömning och utifrån det har vi i fattat beslut om uppehåll. Vi bedömer att ett uppehåll i jakttiden inte försvårar möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg.

- Vi har vidare lagt stor vikt vid att de fasta datumen i uppehållet även sammanfaller i enlighet med våra grannlän här i norr, säger Jerk Sjöberg, klövviltshandläggare på Länsstyrelsen.

Fakta om älgjakten:

 • Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider enligt jaktförordningen för bland annat älg.
 • Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.
 • Den 23 september 2021 fattade vi på Länsstyrelsen beslut om uppehåll i jakttiden för älg inom Jämtlands läns älgförvaltningsområden.
 • Tiden för uppehållet gällde under perioden från och med den 27 september till och med den 10 oktober 2021.

Läs beslutet om jaktuppehåll för älg Pdf, 440.3 kB.


Jakttiden för älg i Jämtlands län - gäller inrättade älgförvaltningsområden under jaktåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025.


Älgskötselområden och licensområden (alla djur)

 1. 1 september – 25 september 2022, 10 oktober 2022 – 31 januari 2023
 2. 1 september – 25 september 2023, 10 oktober 2023 – 31 januari 2024
 3. 1 september – 25 september 2024, 10 oktober 2024 – 31 januari 2025

Kalvjaktsområden, hela länet (ej registrerad mark)

 • 1 september – 5 september 2022
 • 1 september – 5 september 2023
 • 1 september – 5 september 2024

Kontakt

Jerk Sjöberg

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253656

Telefontid: Måndag–fredag 10.00–11.00