Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inbjudan till samråd om publik laddinfrastruktur

Elbil på laddningsstation. 

Länsstyrelserna bjuder in till digitalt samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. Mellan 11 och 28 april kan synpunkter lämnas till Länsstyrelsen.

Samrådet syftar till att reda på om etablering av publik laddinfrastruktur enligt vissa kriterier planeras inom de närmaste tre åren och i så fall var. Det är också en möjlighet att ge inspel på behovet av laddinfrastruktur och möjligheterna till stöd.

Målgrupp för samråd

Samrådet riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur. Eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur.

När och hur

Handlingar för samrådet i form av kartunderlag, utlysningskriterier samt frågeformulär finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats under perioden 11–28 april 2022. Synpunkter lämnas skriftligt till länsstyrelsen.

Läs mer om hur du deltar i samråd på vår hemsida

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare