Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det blev en lärorik och trevlig dag när kungaparet kom på besök

Landshövdingen och drottningen står i Jamtlis butik.

Jamtlibutiken. Besöket avslutades på Jamtli och kungaparet passade på att gå och handla tillsammans med Marita Ljung. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kungaparet visade stort intresse vid besöket i Östersund. De ställde många frågor om MIUN, sjukvården och de ukrainska skolbarnen.

Reporter i rullstol ställer frågor till kungaparet inför de övriga journalisterna.

- Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv! Det sa reportern Stina Millner Palmqvist på Jämtlands Tidning efter att hon fått chansen att ställa frågor till kungaparet inför den övriga pressen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

En elev på Parkskolan i Östersund sitter och pratar med drottningen.

Victoria Chernikova har gått på Parkskolan en dryg vecka. Hon går i en förberedelseklass med fem ukrainska barn och fick chans att - via tolk - prata med drottning Silvia. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kungaparet fick en intressant dag på sitt länsbesök. Det började med allmän information på residenset och fortsatte med sjukhuset, MIUN, Parkskolan och avslutades med Jamtli.

På residenset fick kungen och drottningen en samlad bild av hur länet påverkats av covid. Samtalet kom också att handla om övergången från den ena krisen till den andra - från covid till Ukraina.

Personalen berättade om covid

På sjukhuset visades intensivvården upp och personalen berättade om hur arbetsförhållandena varit under covid-tiden. De sa också att det i dag inte fanns någon covid-patient på intensivvårdsavdelningen

MIUN:s lärare och studenter beskrev hur det blev med distansundervisning. Där fick kungaparet också information om sjuksköterskeutbildningen, forskarutbildningen inom hälsovetenskap och Masters-programmet för omvårdnad.

Kungaparet står i en sjuksal och personalen visar hur nedsövda covid-patienter vårdats.

Intensivvård. På Östersunds sjukhus visade personalen hur nedsövda covid-patienter vårdats. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

På Parkskolan stod en grupp förväntningsfulla elever i entrén. De visste att kungaparet skulle besöka den helt nya förberedelseklassen med ukrainska elever.

I klassrummet lekte och pratade kungaparet med eleverna. Via tolk kunde de kommunicera. Klassen har bara funnit två veckor men redan hade barnen lärt sig några ord svenska.

Kungaparet går in i Parkskolan och möts av elever.

Det var stor uppståndelse på Parkskolan när kungaparet anlände. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator