Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya stödmöjligheter för att sätta upp laddstolpar

Elbil som fått elsladd. Foto: mostphotos.se

Nu finns nya regler om stöd till laddare av elbilar.

Förändringarna förbättrar Klimatklivets möjligheter att ge stöd till att bygga laddstolpar till allmänheten.

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd. Det innebär bättre möjligheter att bygga laddstationer för allmänheten.

Tidigare stöd har varit riktade mot organisationer - exempelvis företag. Förändringarna förbättrar Klimatklivets möjligheter att ge stöd till fler elladdstolpar i hela landet.

Läs mer på Klimatklivets hemsida Länk till annan webbplats.

De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att ge stöd för att bygga flera laddstationer för elbilar.

- Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef på Naturvårdsverket för transporter på Klimatklivet.

Fler snabbladdstationer behövs

Exempel på laddstationer som efterfrågas i dag är snabbladdstationer för personbilar. Det gäller laddare med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket lämnat ett förslag till regeringen. Det handlar om ökat stöd för investeringar riktade till allmänheten.

Lämna anbud - nytt sätt att ansöka

En följd av EU-kommissionens regeländringarna är att Naturvårdsverket förändrar rutinerna för hur man ansöker om investeringsstödet

De som vill bygga laddstationer riktade till allmänheten kommer att få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet.

Flera anbud som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra. De mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer därefter att få stöd.

Elbil som tankas. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fakta om Klimatklivet

  • Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
  • Naturvårdsverket har i uppdrag att hantera stödet och för 2022 finns utökade medel att dela ut.
  • Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.
  1. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar.
  2. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 17,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen.
  3. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.
  4. Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot 2,8 miljarder kronor i stöd.
  5. Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj –7 juni. Ansökningsperioden för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare