Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om förlängning av interimistiska förbud inom naturreservatet Vålådalen

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om förlängning med ett år av de interimistiska förbuden i Länsstyrelsens beslut 4360-2019 och 4361-2019 för naturreservatet Vålådalen i Åre kommun.

De interimistiska förbuden gäller nu till och med den 2 juni 2023. Beslutet om förlängning finns tillgängligt under tiden torsdag 7 april – torsdag 28 april 2022 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 28 april 2022. Skrivelsen skickas elektroniskt till jamtland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 östersund

Använd diarienummer

Märk med diarienummer 1678-2022.

Läs beslutet Pdf, 10.1 MB.

Kontakt