Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alla hästanläggningar ska registreras hos Jordbruksverket

Registreringen gäller både små, privata stall och större anläggningar. Hästarna som hålls på anläggningen ska registreras på just den platsen.

Hästar betraktas i lagstiftningen som ett livsmedelsproducerande djur. Om hästen har fått ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur så ska veterinären fylla i detta i hästpasset. Hästen kan då inte längre slaktas och bli livsmedel.

En nyhet är att du som hästägare inte längre kan ”skriva ut” din häst själv ur livsmedelskedjan. Det är endast veterinären som kan göra det och det får bara ske om hästen fått ett otillåtet läkemedel.

Livsmedelsproducerande hästar - vad gäller?

Om din häst - eller någon häst i stallet - är ett livsmedelsproducerande djur så måste den som ansvarar för djuret följa de regler som finns för utfodring och läkemedelsanvändning. Reglerna finns för att vi ska få säkra livsmedel och för att man vid behov ska kunna spåra och återkalla farligt foder.

För hästar som kan bli livsmedel gäller att:

 • Läkemedelsbehandlingar måste journalföras. Det gäller både de som görs av veterinär och de som du själv utför.
 • Exempel är avmaskningar.
 • Journalerna ska sparas i fem år.

Registrering och information

Jordbruksverket har en e-tjänst för registrering och mera information. Du hittar det på jordbruksverkets hemsida..

Länk till Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Om du producerar foder

Om du producerar foder - det vill säga om du skördar foder eller har betesmarker på anläggningen - är du en foderföretagare. Då gäller följande regler:

 1. Anläggningen ska registreras hos Länsstyrelsen som en foderanläggning. Det kan göras via E-tjänsten ”Registrering av primärproduktion” och är gratis.

  Länk till vår hemsida Länk till annan webbplats.

  Observera: Detta är alltså ytterligare en registrering som måste göras förutom registreringen av hästanläggningen hos Jordbruksverket).
 2. Journal ska föras över foder som köps in eller skördas på gården och som används i hästhållningen. Eventuell försäljning av foder ska också journalföras. Följesedlar som förvaras i ordning eller anteckningar i almanacka, fungerar bra som journal.

Hästpasset ska förvaras där hästen är och ska alltid tas med när hästen transporteras till en annan plats. Om hästen behöver behandlas med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur måste veterinären kunna fylla i passet i anslutning till behandlingen.

På en anläggning med många hästägare måste man se till att alla pass kan förvaras på ett säkert sätt. När vi kommer på kontroll behöver vi se passen för att kunna avgöra vilka regler som gäller och för att kontrollera att vissa läkemedelsbehandlingar förs in i passen.

Hur kontrolleras detta?

Vi på Länsstyrelsen åker ut och kontrollerar att reglerna följs. Vi utför också administrativa kontroller, till exempel kontroll i hästregistret och i djursjukdatasystemet.

Om du inte producerar eget foder gäller följande:

Du ska köpa foder från registrerade foderföretagare. Register över dessa finns på Jordbruksverkets hemsida.

Länk till Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Vad gäller för hästar som har uteslutits ur livsmedelskedjan?

 1. Om din häst har en markering i passet att den inte ska gå till livsmedel behöver du varken registrera foderanläggning hos Länsstyrelsen eller föra journal över foder och läkemedel.
 2. Men tänk på att i ett stall med många hästar måste alla vara uteslutna ur livsmedelskedjan. Om inte så gäller det som står för livsmedelsproducerande hästar.
 3. Om du skördar och säljer mer än 10 ton torrsubstans foder måste du registrera foderanläggningen även om dina hästar är undantagna från livsmedelskedjan.

Här hittar du mer information

Mera information om foder- och läkemedelslagstiftningen finns på Jordbruksverkets hemsida under fliken Djur.
Länk till Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Vad gäller för hästpass?

Alla hästar ska ha hästpass. Om hästen har uteslutits ur livsmedelskedjan ska även det centrala hästregistret uppdateras. Du som ansvarig hästhållare behöver då kontakta den avelsförening som utfärdat passet för mera information om hur det ska göras.

Ofta behöver passet skickas in för uppdatering av hästens status.

Läs mer om passen på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Lundvall

Länsveterinär

Åsa Regnander Dahl

Länsveterinär