Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungaparet besöker Jämtland
fredagen den 8 april

Kungen och drottningen i en solgrop av snö.

Den 8 april besöker kungaparet Jämtlands län. Den här bilden är tagen i Storlien. Foto: Kungl. Hovstaterna

Ukrainska flyktingbarn, MIUN-studenter och Östersunds sjukhus, står på programmet när kungaparet kommer till länet.

Kungaparets besök i länet är det sista besöket i Sveriges 21 län med anledning av covid-19-pandemin.

Kungafamiljen vill genom besöken visa sitt deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Program för fredagen den 8 april i Östersund


Länsresidenset
Inledande möte med landshövdingen för att orienteras om hur länet har påverkats, hur situationen ser ut för närvarande och hur man ser på framtiden.

Östersunds sjukhus
Samtal om hur vården i länet har påverkats under pandemin.Besök på intensivvårdsavdelningen.

Mittuniversitetet
Samtal på Mittuniversitetet om hur pandemin har påverkat utbildningen i länet. Besöket innehåller ett rundabordssamtal med nyckelfunktioner på Institutionen för Omvårdnad samt och ett besök i en klinisk träningsanläggning med patientsimulatorer.

Parkskolan
Besök på Parkskolans introduktionsklass för nyanlända från Ukraina.

Jamtli
Museichefen ger en övergripande orientering om hur Jamtli har påverkats av pandemin. Guidad rundvisning av basutställning, Överhogdalsbonaden samt Nationalmuseum Jamtli och några verk i utställningen Nordiska Myter.

Media är välkomna

Media hälsas välkomna att delta under dagen. Frågor om deltagande och ackreditering ställs till Maria Anstett-Rim, ledningskoordinator på Länsstyrelsen Jämtlands län.

maria.anstett-rim@lansstyrelsen.se

telefon 010-225 30 00

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator