Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 13

En lada står i ett gult sädesfält med mörka moln i bakgrunden.

Foto: Hamperium Photography/Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 13

 • Sju av länets åtta kommuner samt räddningstjänsten säger att deras verksamhet inte påverkas av omvärldsläget. En kommun säger att de påverkas måttligt.
 • Det finns inga inrapporterade störningar i övrigt relaterat till det säkerhetspolitiska läget.
 • Enligt Migrationsverket har 111 personer från Ukraina sökt tillfälligt skydd i länet. Av dem har 46 fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Resterande 65 väntar på besked.
 • Länets kommuner är förberedda på att ta emot migranter, både vad gäller boende, skolgång och fritidsaktiviteter. De avvaktar närmare information från Migrationsverket om hur många flyktingar som väntas komma till länet.
 • Höga priser på drivmedel, energipriser och insatsvaror som gödsel och kraftfoder fortsätter att påverka länets jordbruksföretag negativt.

Det här gör vi

 • Länsstyrelsen har inventerat möjliga boendeplatser i länet. Inventeringen visar på cirka 3 000 möjliga boendeplatser.
 • Regelbunden samverkan gällande omvärldsläget fortlöper. Samverkanskanaler är upparbetade. I vissa forum medverkar även nationella myndigheter som Migrationsverket, jordbruksverket och SÄPO.
 • Länsstyrelsen planerar ett möte med kommunernas socialchefer, framför allt kring frågan om mottagande av ensamkommande barn.
 • Kommunerna fortsätter arbetet med att hitta lämpliga bostäder på längre sikt och ser över möjligheter att hitta familjehem inför eventuellt mottagande av ensamkommande barn.
 • Länsstyrelsens regionala samordningskansli analyserar hur händelseutvecklingen påverkar Jämtlands län, och rapporterar vidare nationellt. Flera kommuner har aktiverat krisberedskapsstaber för att hantera händelsen lokalt.
 • Samverkan sker med civilsamhälle och frivilligorganisationer för att ta vara på det stora engagemang som finns för att stödja Ukraina och de migranter som anländer.
 • Kommunikationsinsatser görs löpande för att informera om läget, hur det påverkar Jämtlands län och för att bemöta det stora antalet frågor som har uppstått med anledning av kriget i Ukraina.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef