Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämtlands Tidning berättar om Maritas första år som landshövding

Johannes Adolfsson fotograferar landshövding Marita Ljung på Residenset.

Summering. Johannes Adolfsson på Jämtlands Tidning har gjort en sammanfattning av landshövdingens första år på sin post. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

- Jag är en lantbrukardotter från Västeråstrakten.

Så beskrev Marita Ljung sig själv när Johannes Adolfsson summerade hennes första år i länet som landshövding.

Reportern tar bild på landshövdingen då hon åker skidor på Storsjöns is.

Porträtt. I sammanfattningen av Maritas första år som landshövding ingår både ämbetsmannarollen och den skidåkande privatpersonen Marita. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Maria Anstett-Rim

Ett år har gått sedan Marita Ljung började arbeta som landshövding i Jämtlands län. Reportern Johannes Adolfsson har under den senaste tiden träffat landshövdingen för att beskriva hur hennes första år har varit.

Vid ett möte på Länsstyrelsen och Residenset beskrev Marita Ljung sig själv och sitt första år. Hon beskrev sin bakgrund från det enkla lantbrukslivet, via Swedbank och rollen som statssekreterare, fram till landshövding.

Jämtland innan Marita blev landshövding

En av de första frågorna handlade om vad Marita hade för syn på Jämtlands län innan hon blev landshövding.

- Fjäll, skidåkning, den goda maten och besöksnäringen var det jag associerade länet till.

Synen på ledarskap

Hur ser du på ledarskap? Var är bra ledarskap för dig?

- Att få fram det bästa av personalen. Jag tänker att det handlar ett tillitsfullt ledarskap.

- Hur skulle du beskriva Länsstyrelsen? Vilken typ av myndighet tycker du att det är?

– Jag tänker att man tar landets alla myndigheter och gör en enda myndighet av det. Och placerar den myndigheten i en region, i ett län.

Johannes Adolfsson tar en bild på landshövdingen utanför hennes tjänsterum.

Öppen dörr. När Maritas dörr står öppen är alla välkomna in. Det har gjort att många i personalen slunkit in och presenterat sig.

- Länsstyrelsen arbetar ju med så många olika frågor. Kan du verkligen hålla koll på alla olika frågor och veta allt?

- Veta allt? Det är helt omöjligt. Men jag har 250 experter runt mig på Länsstyrelsen som är väldigt duktiga och kunniga, säger Marita Ljung och ler.

Bilden av Jämtland efter ett år

- Hur är din syn på länet i dag?

- Fortfarande besöksnäringen men också rennäringen, att hela länet lever, näringslivsutvecklingen, befolkningsökningen och att det är så välhållet och fräscht på en landsbygd som lever i hela länet.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator