Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 12

Foto: Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 12

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Jämtland, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra.
 • Det har skett en ökning av antalet migranter från Ukraina som anländer till Jämtlands län. Enligt siffror från Migrationsverket har 94 personer från Ukraina sökt tillfälligt skydd i länet.
 • Flera kommuner förbereder sig för att ta emot migranter, både vad gäller boende, skolgång och fritidsaktiviteter. Ovisshet kring hur många migranter som kommer till Jämtland gör verksamheten svårplanerad.
 • Höga drivmedels- och energipriser påverkar näringslivet. De stora avstånden i Jämtland gör att länet riskerar att drabbas hårdare än andra län.
 • Enligt åkerinäringen medför priserna ekonomiska problem och det finns risk för ett ökat antal konkurser.
 • Den risk för brist på fällningskemikalier till vattenrening som identifierades i höstas har ytterligare förstärkts till följd av kriget i Ukraina.

Det här gör vi

 • Länets aktörer följer händelseutvecklingen och samverkar regelbundet för att tillsammans kunna identifiera och hantera påverkan på Härjedalen och Jämtland.
 • Länsstyrelsen har upprättat ett regionalt samordningskansli som arbetar med rapportering, samverkan, kommunikation och analys av hur händelseutvecklingen påverkar Jämtlands län. Flera kommuner har aktiverat krisberedskapsstaber för att hantera händelsen lokalt.
 • Samverkan sker med civilsamhälle och frivilligorganisationer för att ta vara på det stora engagemang som finns för att stödja Ukraina och de migranter som anländer.
 • Länsstyrelsen har inventerat möjliga boendeplatser i länet enligt uppdrag från regeringen. Uppdraget redovisades till regeringen och Migrationsverket den 25 mars.
 • Kommunikationsinsatser görs löpande för att informera om läget, hur det påverkar Jämtlands län och för att bemöta det stora antalet frågor som har uppstått med anledning av kriget i Ukraina.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef