Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen rapporterar 2 662 möjliga boendeplatser i länet

Med anledning av det ökade antal ukrainska migranter som anländer till Sverige har länsstyrelserna fått i uppdrag att inventera antalet boendeplatser i länen. Länsstyrelsen Jämtlands län har rapporterat att 2 662 boendeplatser finns tillgängliga i länet.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att göra en inventering av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Inventeringen handlade i första hand om platser för tillfälliga bostäder i kommunal och statlig regi inom respektive län.

I andra hand har inventeringen även omfattat tillfälliga platser i privat regi i samverkan med till exempel branschorganisationer. Med privat regi menas boendelösningar som till exempel företag eller andra bolag har tillgängliga för personer som är i behov av skydd.

Ska finnas tillgängliga från 25 mars

Boendeplatserna som har inventerats är platser som finns tillgängliga från den 25 mars 2022 och framåt. På kort sikt rör det sig främst om idrottshallar, semesteranläggningar, vandrarhem och hotell. På längre sikt rör det sig om lägenheter, stugor, vandrarhem och olika typer av nedlagda boenden

Kommunerna har återigen gjort ett fantastiskt jobb med att inventera och rapportera boendeplatser till oss på Länsstyrelsen. Vi har sammanställt siffrorna och under morgonen har vi rapporterat att 2 662 boendeplatser finns tillgängliga i länet, säger Therese Aronsson, integrationssamordnare vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Sammanställningen har skickats till länsstyrelsernas nationella samordningskansli som kommer att granska och göra en nationell sammanställning av samtliga länsstyrelsers rapportering. Det totala antalet boendeplatser i landet rapporteras sedan till Migrationsverket som fattar beslut om och i så fall när boendeplatserna tas i anspråk.

Rapporterade boendeplatser per kommun


Boendeplatser per kommun

Kommun

Antal platser

Berg

55

Bräcke

40

Härjedalen

217

Krokom

655

Ragunda

246

Strömsund

243

Åre

200

Östersund

1 006


Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef