Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilministern mötte personalen och besökte Samverket i Östersund

Civilminister Ida Karkiainen och Marita bild på Stortorget.

Civilminister Ida Karkiainen besökte Länsstyrelsen. I besöket ingick en promenad på stan och besök på Samverket. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

- Jag är särskilt intresserad av just länsstyrelserna i den statliga verksamheten. I mig har ni en vän.

Det sa Ida Karkiainen när hon deltog på ett personalmöte och svarade på frågor.

Bild på ministern när hon pekar på en tavla.

Samverkets filosofi var något som intresserade civilministern extra mycket.

Ministerns besök började med lunch på Residenset. Landshövding Marita Ljung och länsråd Susanna Löfgren talade med ministern om bland annat länsfrågor och myndighetens verksamhet. Även säkerhetsläget diskuterades.

Efter lunchen deltog ministern på Länsstyrelsens digitala personalmöte. Hon inledde sin presentation med att förklara hur hon ser på Sveriges länsstyrelser.

- Jag är statsvetare och tycker att länsstyrelserna är väldigt viktiga ute i landet. Jag har suttit i insynsrådet för Länsstyrelsen i Norrbotten, berättade hon.

Stort intresse för krishantering

Personalen undrade om hon hade någon hjärtefråga:

- Jag är väldigt intresserad av krishantering och den typen av frågor. Statlig närvaro i glesbygd är också viktigt för mig som vuxit upp i glesbygden i Norrbotten.

På frågan om särskilt viktiga frågor för länsstyrelserna i framtiden, svarade ministern den geografiska närheten i länen och att länsutvecklingsuppdraget ska förtydligas.

Läs om Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Ministern och landshövdingen samtalar sittandes vid ett bord.

- Länsstyrelserna ska fortsätta vara den samlande, geografiska aktören. Det gäller bland annat Agenda 2030 och rollen som den civila totalförsvarsmyndigheten, sa civilminister Ida Karkiainen.

Samverket - Länsstyrelsens projekt för gemensamma, statliga arbetsplatser - besöktes i Östersund. Projektpersonalen Jenny Sandström och Maria Svensson Wiklander, tog emot ministern och presenterade verksamheten. De berättade om konceptet,

Ministern var väldigt intresserad och ställde många frågor. På plats fanns bland andra Ludde Edgren från MIUN och polisområdeschef Erik Bakkman.

Fakta om Samverket:

  • Har öppnat öppnat gemensamma kontor (kallas coworking-arbetsmiljöer) för offentliga organisationer i Stockholm och Östersund.
  • Skapar två innovativa mötesplatser som sammanför kompetens över mellan statliga aktörer.
  • Inspirerar till kreativ problemlösning och till gemensamt lärande om hybridarbete.

Läs om Samverket - Länsstyrelsens projekt Länk till annan webbplats.

Marita Ljung, polisområdeschef Erik Bakkman och civilministermöte Ida Karkiainen lyssnade intresserat då Samverkets verksamhet presenterades.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator