Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetschefer bjöds in för att tala om Ukrainakrisen

Flyktingar i grupp som kläder.

Nyanlända flyktingar från Ukraina får hjälp med kläder. Foto: Mostphotos, Hadar Holm.

Samarbete, cybersäkerhet och regional lägesbild präglade Marita Ljungs möte med 15 av länets myndighetschefer.

I vår roll som samordnare i länet, arrangerade landshövdingen ett möte och bjöd in länets myndighetschefer.

Några av rubrikerna som diskuterades var nationell och regional lägesbild, vår roll samt korta rapporter från respektive myndigheter om hur de påverkas och vad de gör.

- Den här olyckliga krisen gör att man känner chock och förvåning. Dessutom har vi fått ett nytt säkerhetspolitiskt läge, sa Marita Ljung inledningsvis.

Fokus på lägesbilden

Lägesbilden i länet, regionen och landet var en viktig punkt under mötet.

- På vår Länsstyrelse har vi skapat ett regionalt samordningskansli. Det är förstärkt med mycket resurser, bland annat personal och teknik, sa landshövdingen.

Annette Bäcklund på Migrationsverket berättade om vissa av myndighetens utmaningar.

Hjälp till ukrainska flyktingar

- Det har kommit in 16 300 ansökningar om registrering. För första gången har dessutom det så kallade masskyddsdirektivet trätt i kraft. Det betyder att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Läs mer om masskyddsdirektivet Länk till annan webbplats.

Landshövding Marita Ljung står framför sin dator.

Marita Ljung tog initiativ till det digitala mötet med länets myndighetschefer. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

David Ek på Försvarsmakten berättade att det kommer signaler om mer pengar till försvaret. Intresset för både försvaret och hemvärnet ökar.

Han förklarade dock att det tar tid från det att försvaret får pengarna tills dess att de ger effekt och syns.

- Vi arbetar med lägesbild, tillgång till resurser och regional samverkan.

Utsikt över Maidan-torget i Kiev.

Maidan-torget i Kiev innan kriget bröt ut. Foto: Mostphotos

Deltagare på konferensen:

 • David Ek, Försvarsmakten Norra Militärregionen
 • Håkan Wiklund, Mittuniversitetet
 • Karina Öhrberg, Kronofogden
 • Bengt-Åke Sundelin, Statens servicecenter - division Medborgarservice
 • Carin Hägglöf, Skatteverket
 • Mattias Viklund, GD, Trafikanalys (Stockholm)
 • Ola Kereby, Arbetsförmedlingschef Jämtland/Härjedalen
 • Birgitta Johnson, Trafikverket, ansvarig för frågor om totalförsvar och krisberedskap
 • Mia Wadman, Folkhälsomyndigheten
 • Martin Mattsson, Försäkringskassan, avdelningen för verksamhetsstöd
 • Stefan Ekeroth, kammarschef, chefsåklagare Åklagarmyndigheten
 • Sverker Härd, Tillväxtanalys
 • Martin Olauzon, Tillväxtverket, enhetschef
 • Annette Bäcklund, kanslichef, Migrationsverket region norr
 • Carolina Hindmarsh, lagman, Östersunds tingsrätt
 • Karin Johnsson Rydh, chefsrådman, Östersunds tingsrätt

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator