Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I maj kan du ansöka om bidrag från Klimatklivets fem miljarder

Gul bakgrundsplatta med texten Klimatklivet

Är du företagare, aktiv i en förening eller jobbar på kommunen? I så fall har du chans att söka stöd från Klimatklivet mellan den 3 och 18 maj.

Klimatklivet har cirka fem miljarder att fördela under 2022. Pengar kan sökas av företag, föreningar och kommuner – inte av privatpersoner. Nästa ansökningsomgång är den 3 till 18 maj.

Det finns ingen pott per län eller per bransch. Det är de mest klimateffektiva åtgärderna som får stöd.

I praktiken betyder det så stor utsläppsminskning som möjligt för pengarna.

Jämtlands län bland de bästa länen i landet

Jämtlands län ligger bra till om man tittar på antal ansökningar per invånare. Då ligger länet på fjärde plats av 21 län.

De senaste åren har dock intresset för att söka stöd, minskat.

Två av orsakerna till det är att:

  • stöd för laddstolpar till elbilar (kallas ibland laddinfrastruktur) framförallt söks via andra bidrag och stöd, samt
  • att det är få industrier i länet.

Många andra aktiviteter att söka bidrag för

Det finns ändå många typer av åtgärder som går att söka stöd för och det finns en outnyttjad potential.

Jordbrukssektorn minskar utsläppen

Under 2021 kom en tredjedel av alla ansökningar från jordbrukssektorn.

I den första ansökningsomgången 2022 kom nästan alla ansökningar från jordbruket.

- Vi på Länsstyrelsen tycker att det här är jättebra och viktigt att vi fortsätter ha en egen livsmedelsproduktion i Sverige.

- Och detta gäller speciellt om samhället är påfrestat och vi har en kris i vår omvärld, säger Jimmy Nilsson, klimathandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Samtidigt pressas jordbruket hårt av höga priser på el och drivmedel som diesel.

- Vi hoppas att fler branscher tar chansen och söker i kommande omgångar. Och att jordbruket fortsätter söka förstås! säger Jimmy Nilsson.

Arbetet med klimatinvesteringsstödet Klimatklivet är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare