Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anmäl dig från och med 15 april för lottning till höstens småviltsjakt

Har du tänkt jaga fågel på statens kvoterade marker i Jämtland i höst? Då kan du från och med den 15 april 2022 anmäla dig till lottning för köpturordning av jakttillstånd.

De tre samebyar i Jämtlands län där lottning tillämpas i år är Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen. Tidigare år har anmälan till lottning enbart gett möjlighet till bokning av jakt i en sameby.

Detta år ges vid anmälan möjlighet till bokning inom samtliga tre samebyar. I resterande samebyar går det att köpa jakttillstånd från och med 20 augusti för jakt 25 augusti.

Anmäl dig på nature.it

Anmälan om att delta i lottning görs på sajten natureit.se från och med 15 april till och med 30 april. Lottningen avser möjlighet att boka jakt under perioden 25 augusti till och med 31 augusti 2022.

Jakt från och med den 1 september i dessa tre områden bokas som vanligt på NatureIT, tidigast fem dagar innan jakten ska påbörjas.

Mejl skickas ut

En deltagare kan anmäla max fem (5) deltagare inklusive sig själv. Alla deltagare måste ha ett konto i NatureIT för att de ska kunna läggas till av den deltagare som gör anmälan.

Kontoinnehavare måste årligen göra en kontroll mot NatureIT att de är bosatta i Sverige eller har godkänd närmare anknytning till Sverige.

Den som anmält sig får efter genomförd lottning ett automatiskt mejl skickat från NatureIT om erbjudande av köp av jakträtt. Utskicket sker under perioden från början på maj till juni.

Följ instruktionerna noga

Tillgängliga jaktområden visas då på NatureIT. Det är viktigt att du följer instruktionerna på sajten. Det finns möjlighet att i samband med köpet ta bort deltagare om de inte önskar att delta. Det är dock inte möjligt att byta ut eller lägga till deltagare i efterhand.

Jaktpremiär för ripa och skogsfågel är som vanligt den 25 augusti.

Varje enskild deltagare ska efter avslutad jakt lämna en viltrapport i NatureIT

Läs mer om jakt i fjällen här Länk till annan webbplats.

Fakta - varför lottning?

  • En del samebyar är väldigt populära att jaga inom. Till stor del beror detta på att jagande turister kommer från södra Sverige och de jaktområden som är kortast vägsträcka att ta sig till är södra delarna av länets fjällkedja.
  • För att det inte ska bli trängsel och alltför många jägare per område och dag har Länsstyrelsen i samråd med berörda samebyar infört begränsande regler.
  • Begränsningen innebär att det tillåts max fem jägare per område och dag inom samebyarna Handölsdalen, Mittådalen, Tåssåsen samt Ruvhten Sijte.

Slump genom lottning

I början av säsongen när jakten är som mest intensiv slumpas köpturordningen genom lottning inom samebyarna, Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen. Det innebär att jägarna i förväg måste anmäla intresse för att jaga småvilt under denna period.

Därefter utför Länsstyrelsen en lottning som avgör i vilken turordning jägarna får boka sin jakt.

Efter den 31 augusti upphör jaktupplåtelse via lottning och alla som har rätt att köpa jakttillstånd kan göra det via NatureIT,

Länk till natureit Länk till annan webbplats.

Begränsningen om högst fem jägare per område och dag kvarstår hela säsongen.

Information om avlysning

Avlysningar kan ske under pågående säsong och meddelas i normalfallet senast fem dagar innan avlysning börjar gälla. Avlysning kan komma att ske med kortare varsel när hinder för upplåtelse föreligger.

Den som köpt jakträtt vid sådana tillfällen återbetalas löst kort. Inga andra kostnader ersätts.

Aktuella avlysningar meddelas på hemsidan natureit.se Länk till annan webbplats. och på Länsstyrelsens hemsida. Det åligger varje jägare att informera sig om belägenheten av sådana områden där restriktioner föreligger samt beakta det faktum att annan verksamhet kan pågå inom aktuellt jaktområde.

Ta hänsyn till renskötseln

Det åligger dessutom varje jägare att inom det upplåtna området bedriva jakten på ett sådant sätt att den inte orsakar renskötseln avsevärd olägenhet.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län

Telefontid: Måndag till fredag 09.00-12.00