Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita berättade om sin mamma på träff om ekonomisk jämställdhet

De fyra landshövdingarna i norr deltog på nätverksträffen om ekonomisk jämställdhet. Marita Ljung - i förgrunden - pratade bland annat om skillnaderna i medelinkomst. Från vänster Helena Hellmark, landshövding i Västerbottens län, Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län och Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län. Foto: Marie Zetterlund

- Jag är uppvuxen i lantbruk med min mamma som arbetade i lantbruket till viss del men en större del ägnade hon åt det vi kallar för hemmafru.

Så inledde landshövdingen sitt anförande om ekonomisk jämställdhet.

Bilden visar på några av de ämnen och rubriker som togs upp på nätverksträffen.

Länsstyrelserna i de fyra norrlänen hälsade välkomna till nätverksträff på temat ekonomisk jämställdhet. Deltagare var ett 50-tal personer på bland annat kommunerna i norr.

Under den digitala träffen fick deltagarna ta del av bland annat utvecklingen i de fyra länen.

Ökande skillnader i medelinkomst

- Det är oroväckande att glappet mellan kvinnor och män vad gäller medelinkomst har ökat mellan 2009 och 2018. Männens lägsta medelinkomst är högre än kvinnors högsta medelinkomst, sa Marita Ljung

Marita Ljung berättade personligt om både sin mamma och sin egen karriär.

- Jag har en bakgrund i bank- och finansvärlden och var chef för privatekonomiska institutet. Vi gjorde många analyser som varje gång visade på skillnaderna mellan mäns och kvinnors privatekonomiska situation och inte minst pensionen.

- Tyvärr visar sifforna att vi har långt kvar till ekonomisk jämställdhet och ekonomisk självständighet. Vi har mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet, sa Marita Ljung.

Mamma hade egna höns som var hennes hushållskassa och nöjeskassa. Då hade hon råd med lite köpekläder och Svensk Damtidning.

- De som uppger att de har en sämre ekonomisk situation mår inte bara sämre, de tenderar också att göra ekonomiska val som riskerar att förvärra en svår situation ytterligare, sa landshövdingen i sitt anförande. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Lotta Finstorp - landshövding i Norrbotten - talade om social hållbarhet och grön industriomställning. Västerbottens landshövding berärde frågor som Makt och frihet över sitt liv samt Könsintegrerad arbetsmarknad.

Läs om hur covid 19 påverkat den ekonomiska jämställdheten Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om det jämställdhetspolitiska målet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator