Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete med anledning av omvärldsläget

Med anledning av av Rysslands pågående invasion av Ukraina har Länsstyrelsen inrättat ett regionalt samordningskansli. Vi samverkar med länets aktörer regelbundet med anledning av händelsen.

Inriktningen är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säkra förmågan att hantera störningar och verka för att resurser används så effektivt som möjligt.

Länsstyrelsen arbetar också med samordning i länet, samt tar fram lägesbilder, konsekvensanalyser och samordnad kommunikation. Detta gör vi bland annat genom samverksansmöten med aktörer i länet.

Ett regionalt samordningskansli är ett arbetssätt för att resursförstärka och arbeta strukturerat som ett stöd till länets inriktning och samordningsfunktion. Vi arbetar med frågan tillsammans med en grupp ämnesexperter inom Länsstyrelsen för att skapa en bild av hur händelseutvecklingen kan påverka Jämtlands län på kort och lång sikt.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Det betyder att Länsstyrelsen är ansvarig för länet som helhet och hjälper kommunerna med det som är deras ansvar enligt den regionala inriktningen för länets samverkan inom krisberedskap och civilt försvar.

Regionala riktlinjer för samverkan inom krisberedskap och civilt försvar Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har utökat sin omvärldsbevakning för att ha an aktuell bild av vad som händer och utifrån det bedöma vad vi behöver göra. Vi har samverkat kring läget på flera nivåer och med flera organisationer. Vi fortsätter att följa läget och är beredda på att agera.

ISF samordnar insatserna i länet

En regional inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) har upprättats. Funktionen är en tillfällig grupp av representanter från kommuner och andra aktörer. Den har till uppgift att träffa överenskommelser om en gemensam inriktning och samordning av åtgärder.

Funktionen stöttas av ett ISF-stöd, som kan beskrivas som en analysenhet med uppgift att ta fram ett samlat underlag samt förslag till innehåll i överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning.

Civilt försvar

Krisberedskap

Viktigt med källkritik

Det är många olika uppgifter som cirkulerar just nu om situationen i Ukraina. Var källkritisk, undersök fakta och sprid inte rykten vidare.

Ha med dessa punkter i bakhuvudet:

  • Stämmer verkligen detta?
  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och ditt agerande.
  • Tjänar någon på att du sprider informationen vidare?
  • Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor.

Källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vad ska jag göra om jag känner mig orolig?

På krisinformation.se finns mer information och råd som kan vara till hjälp att hantera din egen oro. Där finns även frågor och svar till dig som pratar med barn om situationen i omvärlden.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län