Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat Björnvikbodarna (delgivning)

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av Björnvikbodarna naturreservat i Strömsunds kommun.

Förslaget berör delägare i vattensamfällighet Ströms-Ön S:16, vattenområde Ströms Vattudal och Björnvikbäcken samfällt för skifteslaget samt rättighetsinnehavare färdselservitut Akt 23STJ-197, Akt 23STJ-70 och Akt 23STJ-716. Dessa delges härmed.

Naturreservatsförslaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 och på webben fram till och med 4 april 2022.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuella synpunkter skickas skriftligt till jamtland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Dina synpunkter ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 4 april 2022.

Använd diarienummer

Märkt med diarienummer 511-1156-2022.

Läs förslaget till beslut Pdf, 4.8 MB.

Kontakt