Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24 lodjur får fällas under licensjakten 1 mars till 15 april

Lodjur

Licensjakt efter lodjur 2022 får utföras inom sex av länets åtta jaktområden. Jakten får utföras från och med 1 mars till och med 15 april och omfattar totalt 24 lodjur.

Lodjursstammen i länet har under de senaste åren långsamt sänkts ner mot länets nuvarande mål på 21 föryngringar. Antalet föryngringar ligger fortfarande över målet.

Syftet med beslutet är att genom licensjakten nå målet för lodjursstammens storlek i länet. Samtidigt är beslutet fattat med hänsyn till de övergripande, nationella målen för lodjursstammens utveckling.

– I vårt län är licensjaktens främsta syfte att minska de skador som lodjur orsakar rennäringen, berättar Malin Larm, handläggare på viltfunktionen, Länsstyrelsen Jämtlands län.

Nyheter för året

Licensjakten kommer i år att innefatta sex av länets åtta områden för lodjursjakt. I område 4 och 6 kommer ingen licensjakt att genomföras. Skälet till det är att tillräckligt många föryngringar inte har dokumenterats i de områdena.

Inom område 2 kommer jakten att riktas mot singeldjur, det vill säga lodjur som visat sig vara ensamma. Jakten omfattas därför av ett bakspårningskrav.

– Bakspårning är ett krav för att säkerställa att hona med ungar inte skjuts av misstag. Det är viktigt eftersom reproduktionen ska säkerställas i de områden där lodjuren är minst problematiska för rennäringen, säger Malin Larm.

Mindre justeringar av jaktområdena

Jaktområdena för årets jakt är samma som i fjol då några mindre justeringar gjordes jämfört med tidigare.

Varje jägare bör inför jakten försäkra sig om att denna vet var jaktområdets gränser går.

Ett lodjur i snö. Foto: mostphotos.se

Information om återstående tilldelning och anmälan om fällt eller påskjutet djur

Information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde, finns på en särskild telefonsvarare hos Länsstyrelsen.

Informationen uppdateras minst en gång per dygn och alltid efter att ett lodjur fällts.

Jägare ska därför uppdatera sig minst en gång per timme för att alltid ha aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde.

Rapportera snarast

- Det är viktigt att rapportering av ett påskjutet eller fällt lodjur sker snarast. Det måste ske senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes, poängterar Malin Larm.

För information om antal djur som återstår och för rapportering av fällt eller påskjutet lodjur, används telefonnummer 010-225 30 40.

Mer information


Jakt på lodjur Länk till annan webbplats.

Beslut om licensjakt efter lodjur 2022 Pdf.

Karta över områdena för licensjakten efter lodjur 2022 Pdf, 6.9 MB.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län