Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Under 2021 delade vi ut åtta miljoner till länets kulturmiljöer

Träd och sly borttagna vid Sunne kyrkoruin och kastal.

Kägelbanan i Backe och lokstallet i Hammerdal, är två exempel som fått ta del av de åtta miljoner vi delade ut förra året.

Under 2021 har vi delat ut ungefär åtta miljoner kronor i bidrag till kulturmiljövård i länet. Vi ger pengar till bland annat samiska kulturprojekt, byggnadsvård och arkeologiska verksamheter.

Nedan följer exempel på vad vi stöttat under 2021:

Byggnadsvård och byggnadsminnen

 • En stor restaurering av kägelbanan i Backe, Strömsunds kommun har påbörjats. Kägelbanan ägs av Fjällsjö hembygdsförening. Restaureringen har gjort att föreningen fått flera medlemmar och ny kunskap har kommit de boende i byn till del.
 • Frösön Hembygdsföreningen har tagit fram utställningen Leka – Lära – Leva, Frösö trivialskola 1679–1847, med ramp, serietidningsskrift, skyltar, förstärkning av ljus i Colleigebostaden. Utställningen berättar om en tid i Sverige då enbart pojkar fick gå i skolan.
 • Restaurering av taket till lokstallet i Hammerdal har påbörjats. Tegelbyggnad utgör en viktig del i samhällets historia. Byggnaden har stått tom sen 1980-talet. Nu ska byggnaden renoveras och ge plats åt ett publikt konstcentrum i samverkan med kommun och region.
 • Spåntaket på bustugan vid Myhrbodarna, Valsjöbyn har bytts ut. Restaureringen genomfördes som en kurs och lockade många deltagare. Materialet till spånet togs i närområdet och tillverkades på plats med traditionella hantverksmetoder. Arbetet fortsätter 2022 med åtgärder på källare och lada.

På bensinmacken i Skålan har åtgärder på taket gjorts.

Bidrag till informations-, utbildnings- och tillgänglighetsinsatser

 • I projektet Att tillgängliggöra kulturmiljöer har Jamtli tagit fram tre filmer som handlar om vaktfiskeanläggningen i Gimån, medeltida kyrkvindar i Åre och Kyrkås och kulturmiljöer efter skalstugevägen.
 • I FINNSAM (Finnbygder i samverkan - ett projekt om finnskogsområden i Jämtlands län) har en faktabaserad informationsfilm om skogsfinnar i länet tagit fram. Skogsfinnarna är en nationell minoritet och en viktig del i Jämtlands läns historia. Skogsfinnarnas historia är ett viktigt kulturarv som är angeläget att sprida kunskap om.
  Filmen kommer att finnas här Länk till annan webbplats.
 • Wången AB har dokumenterat den nordsvenska hästens historia. En guide-applikation har tagit fram som ger möjlighet för besökare att ta del av brukshästens historia.

Arkeologiska projekt

 1. Det treåriga projektet Gaskelante, inventeringar efter kulturmiljöer i området vid Skalstugan, Åre kommun. Inventeringen ska öka kunskapen om samernas tidiga historia i Jämtlands län.
 2. Jamtli har avslutat inventeringen i Sösjöfjällen, Njaarke sameby, Åre kommun. Samtidigt genomfördes en metodstudie för att upptäcka stenåldersboplatser med hjälp av drönare längs med stränderna runt sjön Juvuln. Om metoden fungerar kan den bli användbar i andra inventeringar.

Nytt spåntak på bustugan i Myhrbodarna, nära Valsjöbyn.

Övriga bidrag till projekt

 • Ett nytt program för samiskt kulturlandskap ska tas fram. Berörda myndigheter, kommuner, organisationer och allmänheten ska genom det nya programmet få intresse för - och ökad kunskap om - samiska kulturmiljöer. De samiska förvaltningskommunerna i länet deltar i programarbetet för att stärka det samiska perspektivet. Andra finansiärer till programmet är länsstyrelser, Sametinget och RAÄ.
 • Skogsstyrelsen har arbetat med att ta fram och testa en ny metod för inventeringar av forn- och kulturlämningar. Metoden görs via fjärranalys, med laserskanningen som underlag och Artificiell intelligens (AI). AI-modellen testades sedan i fält. Resultatet av projektet är lovande. Om metoden utvecklas vidare finns förutsättningar för ännu bättre resultat.
 • Medel har satts av till kulturreservatet Lillhärjåbyggets årliga skötsel. Gårdens är i drift med åkerbruk, ängsbruk, betade utmarker och fäbodvall. Under 2021 har Göteborgs Universitets projekt Utvecklad skötsel fortsatt sin dokumentation på gården. Ett event med lieslåtter har arrangerats tillsammans med Lillhärjåbyggets kulturförening.

Kåtan är restaurerad kåta och en informationsskylt är uppsatt vid kåtorna på hembygdsgården i Ljungdalen.

Fler exempel på vad bidraget gått till under 2021:

 1. Vid kyrkbåthuset i Börön görs byte av bottenstockar som skadats av is.
 2. Bensinmacken i Skålan har uppdaterat befintligt åtgärdsprogram och åtgärder på taket har gjorts.
 3. Enafors station har reparerat farstukvisten.
 4. Sexkantsloge, Börön, har gjort åtgärder för att säkra byggnaden så att den inte ska rasa.
 5. Sommarhagen har restaurerat väggmålningar.
 6. Hede hembygdsgård har installerat belysning för att öka tillgängligheten
 7. Åtgärder vid pilgrimslederna Kårböleleden och Jämt-Norgevägen har gjorts genom vård, utmärkning och tillgänglighet.
 8. Röjning av träd och sly på och Sunne kyrkoruin har gjorts. Kyrkoruinen riskerades att förstöras av rötter.
 9. Inventering av forn- och kulturlämningar vid Sölvbacka strömmar inför planerade vattenåtgärder har gjort.
 10. Länsstyrelsen presenterar i broschyren Skvaltkvarnar i Jämtlands län, ett urval av skvaltkvarnar som besöksmål. Den kommer att tryckas under 2022.
 11. Hembygdsföreningen i Ljungdalen har restaurerat en kåta vid hembygdsgården och satt upp informationsskyltar.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie