Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

Ligonris i skog

Foto: Mostphotos

Nu kan ideella organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 25 februari för att få ta del av de medel som fördelas under 2022.

Etablerade ideella organisationer som arbetar med natur-, miljö- eller friluftslivsfrågor och som har varit verksamma i minst tre år kan söka bidrag. Minst två tredjedelar av pengarna som delas ut kommer att gå till informations- och kommunikationssatsningar som riktar sig speciellt till:

  • Barn
  • Unga
  • Nya svenskar
  • De som utövar aktiviteter med risk för störningar och skador på mark

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen och alla ska känna sig välkomna ut i naturen utifrån sina egna förutsättningar.

Naturvårdsverket ser att det finns många organisationer och föreningar runt om i Sverige som har möjlighet att sprida information och kommunicera om allemansrätten. De delar därför ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om den.

Ansök

Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket senast den 25 februari 2022.

Läs mer och ansök genom att besöka Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lisa Diehl, handläggare på Friluftslivsenheten

010-698 12 78, lisa.diehl@naturvardsverket.se

Kontakt