Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norrländskt samarbete stod i fokus på landshövdingarnas seminarium

Marita Ljung står fram framför tre landshövdingar; Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län och Helene Hellemark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Vad har de fyra landshövdingarna från Norrlandslänen för tankar om samverkan? På dagens seminarium under Myndighetsfestivalen pratade dom om det. I förgrunden Marita Ljung tillsammans med Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län och Helene Hellemark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

I dag var det de fyra nordligaste landshövdingarnas tur på Myndighetsfestivalen. De talade bland annat om inflyttning, samarbete och näringslivssatsningar.

Temat på länsstyrelsernas semarium var "På spaning – om samverkan med fyra landshövdingar och en generaldirektör."

Marita Ljung inledde och konstaterade att länsstyrelserna har delvis samma arbetsuppgifter. Ett sätt för länsstyrelserna i norr att förbättra sitt arbete och utvecklas, är att samverka.

- För att bli effektivare och bättre samarbetar vi nu runt gemensamma frågor, sa landshövdingen.

Bild på Marita Ljung framför sin dator.

Digitalt deltagande. Landshövding Marita Ljung deltog på Myndighetsfestivalen från sitt arbetsrum. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

- Vi behöver bland annat förbättra bilden av norra Sverige. Och att vi samarbetar är en förutsättning för det, sa Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

- Gruvföretaget LKAB har startat en stiftelse tillsammans med Luleå universitet. I den stiftelsen finns 200 miljoner kronor som ska gå till forskning och utveckling på universitetet, berättade Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.

Positiva nyheter

Helene Hellemark Knutsson, landshövding i Västerbotten, berättade bland annat om batterifabriken Northvolt i Skellefteå som är gigantisk nysatsning.

- Men vi i norr kan inte bara sitta och vänta på företagsetableringar. Vi måste själva arbeta med vårt varumärke. Och det är viktigt att norra Sverige är hållbart, sa landshövdingen.

Läs om LKAB på deras hemsida Länk till annan webbplats.

Läs om Northvolt på deras engelskspråkiga hemsida Länk till annan webbplats.

Marita Ljung sitter vid sitt skrivbord och leder seminariet med titeln "På spaning – om samverkan med fyra landshövdingar och en generaldirektör." Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kan vi som statliga myndigheter genom dialog och samverkan påverka utvecklingen av Norrland? Det var en av frågorna som togs upp på Myndighetsfestivalen då fyra landshövdingar och Tillväxtverkets generaldirektör samtalade.

Under seminariet deltog också Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf. Hon tyckte att samarbete är centralt när det gäller gemensamma utmaningar som måste lösas.

- Vi har en hemsida med tjänster och information för den som vill starta eller driver företag. Den heter verksamt.se och har en miljon träffar per år.

Mer positiv bild av norra Sverige

Marita Ljung sa att bilden av Norrland håller på att förändras.

- Hos oss ökar inflyttningen, vi har företagsetableringar och försvarsmakten kommer tillbaka. I det sammanhanget måste vi samarbetar väldigt mycket med kommunerna.

Infrastruktur och bostäder

- Det gäller bland annat plan- och byggfrågor som är väldigt viktiga. Det handlar bland annat om bostadsbyggande, lokaler till företag, nya vägar och broar men också nya industrier, sa Marita Ljung.

Läs mer på hemsidan verksamt.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator