Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Härjedalens kommun först ut när Maritas dialogmöten drog igång

I dag startade landshövdingens dialogmöten med länets kommuner. Syftet med mötena är att förbättra kontakten, öka förståelsen och ta upp kommunernas aktuella frågor.

Det blev ett givande samtal när Länsstyrelsen och Härjedalens kommun genomförde Marita Ljungs första dialogmöte i dag.

Kommunstyrelsens ordförande - Lars Gunnar Nordlander - inledde mötet med att berätta om aktuella frågor i kommunen. Exempel var turismsatsningarna, kommunens ekonomi och småindustrier.

- Med en här typen av möten arbetar vi tillsammans och förbättrar förutsättningarna för regional utveckling, säger landshövdingen.

Behöver fler bostäder på turistorterna

- Vi behöver komma ikapp med boende i Vemdalen och Funäsdalen. Det gäller att hitta fler bostäder till personalen som arbetar inom turismen, berättade Lars Gunnar Nordlander.

Härjedalens kommun vill utveckla villatomter och planera småhusområden. Även industriområden planeras. Utmaningar för kommunen är strandskyddsregler och fornlämningar - något som diskuterades.

Kommunens egna frågor

Kommunen hade inför dialogmötet skickat in frågor de villa tala om. De handlade bland annat om:

  • rennäringen - i fysisk planering och i förhållande till jakt och besöksnäring,
  • vatten- och avloppsfrågor,
  • behov och resurser för kalkning av vattendrag samt
  • licensjakt, skyddsjakt och övrig hantering av varg

Det är viktigt att vi krokar arm med varandra för att jobba effektivare i de olika processerna där vi finns med, då kan vi skapa utveckling tillsammans.
Marita Ljung

Förutom landshövdingen och länsrådet Susanna Löfgren, deltog också Länsstyrelsens ledningsgrupp, samt samhällsplanerare Elina Andersson, juristen Ian Kindstrand och nytillträdde viltchefen Olov Hallquist.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator