Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya möjligheter att söka klimatinvesteringsstöd

Logotyp för Klimatklivet

Klimatklivet har i år fått ett utökat anslag. Det innebär att det finns mer pengar att söka för klimatinvesteringar i länet. Den första ansökningsomgången öppnar 10 februari.

Din verksamhet kan ansöka om stöd, för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp i samhället, mellan den 10 februari och 28 februari. Ansökningarna hanteras under året i tre ansökningsomgångar:

  • 10 februari – 28 februari
  • 3 maj – 18 maj
  • 23 augusti – 8 september

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst under ansökningsperioderna. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera.

Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom:

  • transporter,
  • industri,
  • bostäder,
  • lokaler,
  • stadsbyggnad och
  • energi.

Det kan handla om bland annat transporter, biogas och infrastruktur. Exempel är cykelbanor, destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Öppnar upp för elproduktion från biogas

Ändring av förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen) började gälla den 18 januari 2022. I och med ändringen kan Klimatklivet nu ge stöd till elproduktion från biogas i stationära motorer.

– Att investera i elektriska foderrobotar är en åtgärd där vi upplevt stort intresse för bland jordbrukarna i Jämtlands län. Men nu öppnas även möjligheten upp att göra investeringar för att producera el från biogas.

– Vi hoppas därför på ännu fler Klimatklivsansökningar från länets jordbrukare under 2022, säger Jimmy Nilsson på Länsstyrelsen.

Ändrade regler

Följande ansökningar kommer inte att beviljas stöd till laddstationer och tankstationer för vätgas som riktar sig till allmänheten.

Detta gäller Klimatklivets första ansökningsomgång. Skälet är ändringar i EU:s regler för statligt stöd.

Naturvårdsverket utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya reglerna. Förhoppningen är kunna ta emot ansökningar om stöd till publik laddinfrastruktur och vätgasstationer i senare ansökningsomgång 2022, men däremot inte nu i februari.

Mer information om Klimatklivet och hur du söker stöd

Få hjälp med ansökan

I februari erbjuder vi information och rådgivning om Klimatklivet för att kunna skriva en ansökan.

Information och rådgivning 2 februari Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare