Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spår av narkotika i avloppsvattnet från alla kommuner i länet

Det finns spår av narkotika i länets avloppsvatten. Det visar provtagning som gjorts vid de 12 största reningsverken.

Länsstyrelsen Jämtlands län har tillsammans med sju kommuner tagit prover vid tolv av länets största avloppsreningsverk.

Två tredjedelar av länets befolkning är anslutna till något av verken.

Cannabis och amfetamin

De första analyserna visar att det finns spår av narkotika (cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol) i alla deltagande kommuner.

– Det här ger en första ögonblicksbild, men vi behöver fler data för att kunna dra några slutsatser.

Fler prover för att jämföra

- Längre fram blir det mer intressant att kunna jämföra värden och se trender, säger Catrine Skoglund som arbetar med samordning av narkotikafrågor vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Provtagningarna kommer att fortsätta var sjätte månad till 2024.

Drogförebyggande arbete

Syftet är att bidra till en breddad lägesbild till det drog- och brottsförebyggande arbetet lokalt och regionalt.

– Detta är ett underlag av flera, som bidrar till en samlad lägesbild. Vi kommer att fortsätta låta analysera prover för att vidareutveckla det drog- och brottsförebyggande samarbetet i länet, säger Catrine Skoglund.

Läs rapporten Pdf, 1.8 MB.

Kontakt

Catrine Skoglund

ANDT-handläggare