Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga flöden och skyfall de närmaste dagarna

Orange varningsikon från SMHI

SMHI:s orangea varningsikon betyder "Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten"

SMHI utfärdade på onsdagen tre orangea vädervarningar för Jämtlands län. De gäller under olika tidsperioder mellan onsdag och lördag.

SMHI: Detta innebär orange varningsnivå

  • Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten
    Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.
  • Vad ska du göra?
    Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.
  • Vad ska offentlig verksamhet göra?
    Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län