Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut för bildande av naturreservatet
Per-Johansabodarna

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om bildande av naturreservatet Per-Johansabodarna i Strömsunds kommun.

Beslutet berör fastigheten Tullingsås 7:104 samt vägsamfällighet Tullingsås s:2 och finns tillgängligt under tiden 16 december 2021-12 januari 2022 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 12 januari 2022.

Använd diarienummer

Märk med diarienummer 511-7775-2021.

Läs förslaget till beslut Pdf, 6.4 MB.

Kontakt