Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lämna in din ansökan om stöd senast den 31 december

Riksdagen har beslutat att avveckla det statliga investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder samt stödet för energieffektivisering i flerbostadshus.

I samband med beslut om statens budget för 2022 har riksdagen bestämt att avveckla de två stöden efter årsskiftet 2021/2022. Detta innebär att ansökningar som kommer in till Länsstyrelsen efter den 31 december 2021 inte får beviljas.

Du som har tänkt att söka något av stöden behöver därför se till att lämna in din ansökan senast den 31 december 2021. Länsstyrelsen kommer under nästa år att kunna handlägga ansökningar som har inkommit i tid.

Information för dig som redan har sökt stödet finns på Boverkets och Länsstyrelsens webbplatser.

Mer information om stöden och hur du ansöker finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om investeringsstödet för hyresbostäder på Länsstyrelsens webbplats

Om energieffektiviseringsstödet för flerbostadshus på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län