Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett förnyat naturreservat Spåmansloken

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om bildandet av förnyat naturreservat Spåmansloken i Östersunds kommun.

Beslutet berör fastigheterna Fjäl 5:17, 2:30, 5:13 och 6:19 och finns tillgängliga under tiden 2-23 december 2021 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 23 december 2021.

Använd diarienummer

Märk med diarienummer 511-1664-2021.

Läs förslaget till beslut Pdf, 3.7 MB.

Kontakt