Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av valdistriktsindelning med stöd av 4 kap. 17 § vallagen (2005:837)

Länsstyrelsen Jämtlands län har beslutat att göra förändringar gällande valdistrikten i Östersunds, Bergs och Strömsunds kommuner.

Östersunds kommun

Länsstyrelsen fastställer att valdistrikten Östersund 1, Torvalla övre, Östersund 12 och 15, Torvalla-Ope samt Frösö 1 och 2 delas i två valdistrikt. Länsstyrelsen fastställer även att gränsen mellan valdistrikten Östersund 20 och Östersund 10 ändras.

Bergs kommun

Länsstyrelsen fastställer att den södra enklaven av valdistriktet Hackås slås ihop med valdistriktet Svenstavik-Vigge.

Strömsunds kommun

Länsstyrelsen fastställer att valdistrikten Rossön och Backe slås ihop och att valdistrikten Ede och Hammerdal slås ihop.

Information

Besluten gäller från och med den 1 januari 2022.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga hos länsstyrelsen Centraldiariet, Residensgränd 7, Östersund, under tiden 8 december 2021 – 29 december 2021.

Möjlighet att överklaga

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. Du ska lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, vilket ska anses ha skett genom kungörelsedelgivning den 8 december 2021.

Ditt överklagande ska innehålla vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer, hur du vill att beslutet ska ändras samt varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Ange diarienummer 9042-21 för Östersund, 7965-21 för Berg och 9593‑21 för Strömsund.

Läs beslutet för Östersund Pdf, 618.7 kB.

Läs beslutet för Berg Pdf, 326.2 kB.

Läs beslutet för Strömsund Pdf, 240.9 kB.

Kontakt